Наукові праці. Політологія

Галузь і проблематика: В опублікованих матеріалах представлено наукові результати щодо висвітлення історичного досвіду та уроків державотворення в Україні, загальних і регіональних вимірів політологічних процесів, актуальних проблем етнополітики й міжнародних відносин і шляхів удосконалення системи державного управління й місцевого самоврядування..

ISSN 2311-0295 (Print).

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15281-3853ПР від 10.04.2009 г.

Видання включене до Переліку наукових фахових видань з політичних наук (Наказ МОН України № 261 від 6 березня 2015 р.; Постанова ВАК України №1-05/4 від 26 травня 2010 р.)

Мова видання: українська, російська, англійська.

Засновник: Чорноморський державний університет імені Петра Могили (м. Миколаїв).

Голова редколегії: Іванов М. С., доктор політичних наук, професор.

Електронна копія журналу у відкритому доступі зберігається в загальнодержавній реферативній базі даних «Україніка наукова» (вільний он-лайновий доступ до ресурсів на Web-Сервері Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського).

Журнал включений у довідник періодичних видань бази даних Ulrisch's Periodicals Directory.

Зображення домашньої сторінки журналу

Том 284, № 272 (2016)

Зміст

Теорія та історія політичної науки

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО В УКРАЇНІ: ДО РОЗУМІННЯ ПОНЯТТЯ PDF
М. С. Іванов
ПОЛІТИЧНИЙ РЕЖИМ ТА ЙОГО РОЛЬ У РЕГУЛЮВАННІ ВЗАЄМОВІДНОСИН СУСПІЛЬСТВА Й ДЕРЖАВИ PDF
О. Н. Євтушенко
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ PDF
Н. А. Громадська, К. О. Висоцька
ІСТОРИЧНИЙ АНАЛІЗ ПЕРЕДУМОВ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ В УКРАЇНІ PDF
О. О. Комарчук
ДЕТЕРМІНАЦІЯ ПОЛІТИЧНОГО ЕЛІТОГЕНЕЗУ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ДЕМОКРАТІЙ PDF
Д. А. Сергатюк
ТЕОРІЯ ПРОПАГАНДИ ЛЕОНАРДА ДУБА PDF
Д. М. Павлов
ЛАТЕНТНА ПОЛІТИКА: МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ PDF
В. Є. Курілло

Політичні інститути і процеси

ПРОЦЕС СТАНОВЛЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ PDF
Ю. К. Власенко
ІСЛАМІСТСЬКИЙ РАДИКАЛІЗМ ЯК ФАКТОР ДЕСТАБІЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ПОЛІТИЧНОЇ СИТУАЦІЇ PDF
В. Д. Бронніков, В. Т. Тешнер
ЛОБІЗМ У ПОЛІТИЧНОМУ ПРОЦЕСІ PDF
А. А. Колісніченко
ПОЛІТИЧНA ВІДПОВІДAЛЬНІCТЬ ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕМОКРAТИЧНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ PDF
В. М. Ярошенко, С. М. Колесніченко
ХАРАКТЕР АУДИТОРІЇ – КОРИСТУВАЧІВ ПОЛІТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ PDF
Л. О. Левченко, І. О. Іванченко

Політичні проблеми міжнародних систем та європейські студії

ВЕНЕСУЕЛА В СИСТЕМІ ГЕОПОЛІТИЧНИХ ВІДНОСИН В ПІВДЕННІЙ АМЕРИЦІ НА ПОЧАТКУ ХХІ ст. PDF
Р. В. Чупрін, Ю. В. Ленда
ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ ПАРИТЕТНОЇ ДЕМОКРАТІЇ: ЗАВДАННЯ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ PDF
В. М. Ярошенко
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ: УРОКИ КРАЇН БАЛТІЇ ДЛЯ УКРАЇНИ PDF
Т. В. Лушагіна, А. С. Соловйова
ДО ПИТАННЯ ВПЛИВУ ЕКОНОМІЧНИХ КРИЗ НА ТРАНСФОРМАЦІЮ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ У КРАЇНАХ ПІВНІЧНОЇ ЄВРОПИ PDF
С. І. Шкірчак