Наукові праці. Політологія

Галузь і проблематика: В опублікованих матеріалах представлено наукові результати щодо висвітлення історичного досвіду та уроків державотворення в Україні, загальних і регіональних вимірів політологічних процесів, актуальних проблем етнополітики й міжнародних відносин і шляхів удосконалення системи державного управління й місцевого самоврядування..

ISSN 2311-0295 (Print).

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15281-3853ПР від 10.04.2009 г.

Видання включене до Переліку наукових фахових видань з політичних наук (Наказ МОН України № 261 від 6 березня 2015 р.; Постанова ВАК України №1-05/4 від 26 травня 2010 р.)

Мова видання: українська, російська, англійська.

Засновник: Чорноморський державний університет імені Петра Могили (м. Миколаїв).

Голова редколегії: Іванов М. С., доктор політичних наук, професор.

Електронна копія журналу у відкритому доступі зберігається в загальнодержавній реферативній базі даних «Україніка наукова» (вільний он-лайновий доступ до ресурсів на Web-Сервері Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського).

Журнал включений у довідник періодичних видань бази даних Ulrisch's Periodicals Directory.

Зображення домашньої сторінки журналу

Том 248, № 236 (2014)

Зміст

Теорія та історія політичної науки

МЕТАТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕНЬ ПОЛІТИЧНОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ПРОВЕДЕНИХ У РАМКАХ ВИВЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ PDF
В. Г. Кулик
ТЕОРЕТИЧНИЙ КОНТЕКСТ ЕВОЛЮЦІЇ ПОНЯТТЯ «НАЦІЯ» PDF
Микола Семенович Іванов, О. В. Гречук

Політичні інститути і процеси

ПОЛІТИЧНИЙ ВЕКТОР ІСЛАМУ PDF
В. Є. Курілло, Д. І. Семусєва
СИМВОЛІЧНА ПОЛІТИКА ТА СИМВОЛИ В ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНОМУ ПРОСТОРІ: АСПЕКТИ ВПЛИВУ PDF
Віра Миколаївна Ярошенко, Інна Олександрівна Присяжненко
ПОЛІТИКА УКРАЇНИ ЩОДО ЗАКОРДОННОГО УКРАЇНСТВА: НЕВИКОРИСТАНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ДЛЯ РОЗВИТКУ PDF
Т. О. Гнатюк
ПОЛІТИЧНІ КООРДИНАТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА PDF
В. Є. Курілло, О. С. Новокшанова
ФАКТОРИ ЗБЕРЕЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПОЛЬСЬКОЇ Й УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН В УКРАЇНІ ТА ПОЛЬЩІ: СПРОБА ПОРІВНЯННЯ PDF
Світлана Сергіївна Сидоренко
СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ТА ЇЇ ПРОЯВИ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ PDF
Н. А. Громадська, О. В. Акетіна
СПІВВІДНОШЕННЯ СУСПІЛЬНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ СВІДОМОСТЕЙ У ПОЛІТИЦІ PDF
А. С. Гарбадин
МІСЦЕ ПУБЛІЧНИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ У ПРИЙНЯТТІ ПОЛІТИЧНИХ РІШЕНЬ PDF
Володимир Петрович Беглиця, Віра Миколаївна Ярошенко
ПОЛІТИКО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ОБІЗНАНОСТІ ОСОБИ В УКРАЇНІ PDF
К. Невзорова

Політичні проблеми міжнародних систем та європейські студії

РЕЙТИНГОВА МОДЕЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ НЕЗАЛЕЖНИХ «МОЗКОВИХ ЦЕНТРІВ» США PDF
Н. Ф. Ржевська
ДЕВІД РАПОПОРТ, ТЕРОРИЗМ ЧЕТВЕРТОЇ ХВИЛІ ТА ЄВРОПЕЙСЬКІ ДЖИХАДИСТИ PDF (Русский)
Д. В. Прошин
ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНСЬКО-ІНДІЙСЬКИХ ДВОСТОРОННІХ ВІДНОСИН PDF
А. О. Хмель, К. В. Ярошенко
ПАЦИФІСТСЬКИЙ РУХ ЯК СУБ’ЄКТ МІЖНАРОДНОЇ ПОЛІТИКИ PDF
В. Д. Бронніков, В. С. Удовенчук
ГЕОПОЛІТИЧНИЙ ПРОЕКТ «ВЕЛИКА СЕРБІЯ»: ФОРМУВАННЯ ТА СУЧАСНЕ ВИКОРИСТАННЯ PDF
Ю. В. Узун