Наукові праці. Політологія

Галузь і проблематика: В опублікованих матеріалах представлено наукові результати щодо висвітлення історичного досвіду та уроків державотворення в Україні, загальних і регіональних вимірів політологічних процесів, актуальних проблем етнополітики й міжнародних відносин і шляхів удосконалення системи державного управління й місцевого самоврядування..

ISSN 2311-0295 (Print).

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15281-3853ПР від 10.04.2009 г.

Видання включене до Переліку наукових фахових видань з політичних наук (Наказ МОН України № 261 від 6 березня 2015 р.; Постанова ВАК України №1-05/4 від 26 травня 2010 р.)

Мова видання: українська, російська, англійська.

Засновник: Чорноморський державний університет імені Петра Могили (м. Миколаїв).

Голова редколегії: Іванов М. С., доктор політичних наук, професор.

Електронна копія журналу у відкритому доступі зберігається в загальнодержавній реферативній базі даних «Україніка наукова» (вільний он-лайновий доступ до ресурсів на Web-Сервері Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського).

Журнал включений у довідник періодичних видань бази даних Ulrisch's Periodicals Directory.

Зображення домашньої сторінки журналу

Том 260, № 248 (2015)

Зміст

Теорія та історія політичної науки

«МІГРАЦІЯ ТА РОЗВИТОК» У МІЖНАРОДНОМУ ДИСКУРСІ: ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ PDF
Т. О. Гнатюк
ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ МИКОЛАЇВСЬКИХ ОСЕРЕДКІВ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ УКРАЇНИ PDF
Н. О. Ніколаєнко
РОЛЬ ТА МІСЦЕ УКРАЇНСЬКОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ В СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ПОГЛЯДАХ М. І. МІХНОВСЬКОГО PDF
Т. М. Чаплінська

Політичні інститути і процеси

ПОЛІТИЧНІ НЕОЛОГІЗМИ ЯК ВАЖЛИВИЙ КОМПОНЕНТ СУЧАСНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ МОВИ PDF (English)
A. Solovyova
ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ВИЗНАЧЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ УЧАСТІ МОЛОДІЖНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ PDF
М. В. Орленко
МОДЕРНІЗАЦІЙНИЙ ДОСВІД СУДОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВ ПОСТРАДЯНСЬКОГО ПРОСТОРУ PDF
О. А. Антонюк
КІБЕРВІЙНА: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА PDF (Русский)
С. А. Чернышенко
ЕТНІЧНА САМОСВІДОМІСТЬ ТА ЕТНІЧНА КУЛЬТУРА БОЛГАР УКРАЇНИ: РЕТРОСПЕКТИВА ТРАНСФОРМАЦІЙ У ПОЛІТИЧНОМУ ВИМІРІ PDF
В. І. Гамза
ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ ТА РОЛІ ПОЛІТИЧНОЇ РЕКЛАМИ В СИСТЕМІ МАНІПУЛЯТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
М. К. Кушакова
ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРА ЗАСОБАМИ PR-ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПЕРЕДВИБОРЧОЇ БОРОТЬБИ PDF
С. П. Остапенко
ВПЛИВ ГЕОПОЛІТИЧНОГО ФАКТОРА НА ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУТУ ГРОМАДЯНСЬКОСТІ В УКРАЇНІ PDF
В. М. Ярошенко, Л. В. Соловйова
НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ ЯК ФАКТОР ПОЛІТИЧНИХ ЗМІН PDF
Т. О. Букорос

Політичні проблеми міжнародних систем та європейські студії

РОСІЙСЬКО-КИТАЙСЬКА СПІВПРАЦЯ В ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНІЙ ТА НАУКОВІЙ СФЕРАХ PDF
С. А. Бут
КОАЛІЦІЯ «ДЕМОС» ЯК ЧИННИК ТРАНСФОРМАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ СЛОВЕНІЇ PDF
І. І. Чміль
СЕРЕДЗЕМНОМОРСЬКИЙ РЕГІОН У МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ PDF
В. Ф. Лисак
МОЛОДІЖНІ ОРГАНІЗАЦІЇ РОСІЙСЬКОГО ЗАРУБІЖЖЯ У ПАВУТИННІ РАДИКАЛІЗМУ PDF
М. Б. Закіров
ОСОБЛИВОСТІ ЯДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ PDF
О. О. Калачова
ПОЛІТИКА ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА PDF
В. І. Остап'як
ПОЛІТИЧНІ ЦІННОСТІ ТА ЇХ ОСОБЛИВОСТІ У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ PDF
В. І. Оніщенко
ФОРМУВАННЯ СПБО ЄС В КОНТЕКСТІ СПІВПРАЦІ З НАТО ЯК ІНСТРУМЕНТОМ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОГО ВПЛИВУ США PDF
М. Ю. Лимар
ЛІВИЙ РУХ УКРАЇНИ ЯК ОБ’ЄКТ ПОЛІТОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ: КЛАСИЧНИЙ І СУЧАСНИЙ ДИСКУРСИ PDF
Д. М. Рудень