Наукові праці. Політологія

Галузь і проблематика: В опублікованих матеріалах представлено наукові результати щодо висвітлення історичного досвіду та уроків державотворення в Україні, загальних і регіональних вимірів політологічних процесів, актуальних проблем етнополітики й міжнародних відносин і шляхів удосконалення системи державного управління й місцевого самоврядування..

ISSN 2311-0295 (Print).

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15281-3853ПР від 10.04.2009 г.

Видання включене до Переліку наукових фахових видань з політичних наук (Наказ МОН України № 261 від 6 березня 2015 р.; Постанова ВАК України №1-05/4 від 26 травня 2010 р.)

Мова видання: українська, російська, англійська.

Засновник: Чорноморський державний університет імені Петра Могили (м. Миколаїв).

Голова редколегії: Іванов М. С., доктор політичних наук, професор.

Електронна копія журналу у відкритому доступі зберігається в загальнодержавній реферативній базі даних «Україніка наукова» (вільний он-лайновий доступ до ресурсів на Web-Сервері Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського).

Журнал включений у довідник періодичних видань бази даних Ulrisch's Periodicals Directory.

Зображення домашньої сторінки журналу

Том 273, № 261 (2016)

Зміст

Теорія та історія політичної науки

ТИПОЛОГІЯ ТА СПРЯМОВАНІСТЬ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ PDF
Т. В. Лушагіна
ПРОБЛЕМА ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ І ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У РОБОТАХ Д. ДОНЦОВА PDF
С. І. Шкірчак
НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ СУБКУЛЬТУРНОГО МОЛОДІЖНОГО РАДИКАЛІЗМУ У ПРАЦЯХ ВІТЧИЗНЯНИХ І ЗАРУБІЖНИХ ДОСЛІДНИКІВ PDF
Є. О. Васильчук, Л. П. Чернова
ГЕНДЕРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРСТВА PDF
В. М. Ярошенко
ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «БІЖЕНЕЦЬ» PDF
Н. М. Колесніченко
ПОЛІТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ПОЛІТИЧНОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ PDF
Н. А. Громадська
ОСНОВНІ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ В ДОСЛІДЖЕННІ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ (ПОЛІТОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ) PDF
С. І. Ростецька
ОСНОВНІ ЕТАПИ В ДОСЛІДЖЕННІ ПОНЯТТЯ «РЕВОЛЮЦІЯ» В ЗАРУБІЖНІЙ ПОЛІТИЧНІЙ ДУМЦІ PDF
Т. С. Травлос

Політичні інститути і процеси

ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА АФРИКИ: ДИНАМІКА І ТЕНДЕНЦІЇ PDF
В. Є. Курілло, Н. С. Куришко
ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ: СУЧАСНА ПРАКТИКА PDF
М. С. Іванов
ВПЛИВ КУЛЬТУРИ НА ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ ТА ІНСТИТУТІВ НА ПРИКЛАДІ КРАЇН СХІДНОЇ АЗІЇ PDF
Ю. В. Мазур
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ВИХОВНОЇ І ПСИХОЛОГІЧНОЇ РОБОТИ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ І РІШЕННЯ PDF
А. І. Колісніченко
ЛАТЕНТНА СКЛАДОВА ПОЛІТИЧНОГО ПРОЦЕСУ У ПІВДЕННІЙ АФРИЦІ В ПЕРІОД БОРОТЬБИ З АПАРТЕЇДОМ (1974–1994 РР.) PDF
В. Є. Курілло, Г. О. Левченко
ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ОБРАЗУ ЗОВНІШНЬОГО ВОРОГА У ДЕМОКРАТИЧНИХ ТА НЕДЕМОКРАТИЧНИХ РЕЖИМАХ PDF
Л. О. Левченко, С. М. Ракчеєва
ПЕРЕГОВОРНИЙ ПРОЦЕС У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ PDF
Г. Л. Бондар
ВИБОРИ ЗА МЕТОДОМ КУМБСА: СПЕЦИФІКА, ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ PDF
Р. В. Чупрін
СТРУКТУРНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ ПІД ЧАС ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ВИБОРІВ В УКРАЇНІ (1998–2014 рр.) PDF
В. Г. Кулик

Політичні проблеми міжнародних систем та європейські студії

НАРКОТОРГІВЛЯ ТА ПРОБЛЕМА БІЖЕНЦІВ У ПАКИСТАНСЬКО-АФГАНСЬКИХ ВІДНОСИНАХ PDF
І. В. Тихоненко
ПРОБЛЕМИ МОНДІАЛІСТСЬКОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ПОСТГЛОБАЛІЗМУ PDF
О. В. Матвєєва
РОЛЬ ІНДОНЕЗІЇ В РЕГІОНАЛЬНІЙ ІНТЕГРАЦІЇ АТР PDF
В. В. Недбай
ВПЛИВ СПРАВИ «ЕНРІКА ЛЕКСІ» НА ІТАЛІЙСЬКО-ІНДІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ В 2012–2016 РР. PDF
А. О. Хмель, Д. В. Біляєв
УКРАЇНСЬКО-РУМУНСЬКІ ВІДНОСИНИ В КОНТЕКСТІ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ОДЕСЬКОГО РЕГІОНУ PDF
О. С. Красножон