Редакційна політика

Галузь та проблематика

Журнал приймає статті, що відображають наукові результати щодо висвітлення історичного досвіду та уроків державотворення в Україні, загальних і регіональних вимірів політологічних процесів, актуальних проблем етнополітики й міжнародних відносин і шляхів удосконалення системи державного управління й місцевого самоврядування.

 

Політика розділів

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 

Редакційна колегія

1. Іванов Микола Семенович – доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політичних наук Чорноморського державного університету імені Петра Могили (м. Миколаїв) – голова редакційної колегії серії «Політологія»;

2. Шевчук Олександр Володимирович – доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук Чорноморського державного університету імені Петра Могили (м. Миколаїв) – заступник голови редакційної колегії серії «Політологія»;

3. Лушагіна Тетяна Вікторівна – кандидат політичних наук, ст. викладач кафедри політичних наук Чорноморського державного університету імені Петра Могили (м. Миколаїв) – відповідальний секретар редакційної колегії серії «Політологія»;

4. Євтушенко Олександр Никифорович – доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського державного університету імені Петра Могили (м. Миколаїв);

5. Недбай В’ячеслав Вікторович – доктор політичних наук, в. о. професора кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Чорноморського державного університету імені Петра Могили (м. Миколаїв);

6. Колісніченко Анатолій Іванович – доктор історичних наук, професор кафедри політичних наук Чорноморського державного університету імені Петра Могили (м. Миколаїв);

7. Турчин Ярина Богданівна – доктор політичних наук, доцент, завідувач кафедри політології та міжнародних відносин Національного університету «Львівська політехніка» (м. Львів);

8. Семенченко Федір Григорович – доктор політичних наук, доцент, завідувач кафедри політології, філософії і права Херсонського національного технічного університету (м. Херсон);

9. Наумкіна Світлана Михайлівна – доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політології Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського (м. Одеса);

10. Левченко Леся Олександрівна – кандидат політичних наук, доцент кафедри політичних наук Чорноморського державного університету імені Петра Могили (м. Миколаїв);

11. Ярошенко Віра Миколаївна – кандидат політичних наук, доцент кафедри політичних наук Чорноморського державного університету імені Петра Могили (м. Миколаїв);

12. Тадеуш Валлас – доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук і журналістики Університету імені Адама Міцкевича в Познані (м. Познань, Польща);

13. Анджей Стельмах – доктор політичних наук, професор, заступник декана факультету політичних наук і журналістики, голова департаменту політичних систем Університету імені Адама Міцкевича в Познані (м. Познань, Польща);

14. Громадська Наталя Анатолівна – кандидат політичних наук, доцент кафедри політичних наук Чорноморського державного університету імені Петра Могили (м. Миколаїв);

15. Чупрін Роман В’ячеславович – кандидат політичних наук, в.о. доцента кафедри політичних наук Чорноморського державного університету імені Петра Могили (м. Миколаїв).