Європейський досвід розвитку та функціонування інститутів громадянського суспільства

Світлана Володимирівна Матяж

Анотація


Статтю присвячено особливостям становлення та функціонування в країнах Європейського Союзу інститутів громадянського суспільства як гарантії демократичного розвитку держави.

Ключові слова


недержавна організація, інститут громадянського суспільства, держава, інтерес

Повний текст:

PDF

Посилання


Біла книга: реформування законодавчого середовища для розвитку громадянського суспільства в Україні. – К. : ПРООН, 2011. – 28 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.undp.org.ua/files/ua_82293White_Paper_Layout_Draft_8.pdf.

Громадянське суспільство : проблеми і напрями інституційного розвитку / Уклад. : Ю. П. Сурмін, Т. П. Крушельницька, В. В. Карлова та ін. ; за заг. ред. д-ра соціол. наук, проф. Ю. П. Сурміна. – К. : НАДУ, 2008. – 56 с.

Європейська соціальна хартія (Переглянута): Хартія, Міжнародний документ від 03.05.1996 № ETS N 163 // Відомості Верховної Ради України. – 2007. – N 51 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_062/page2.

Європейський економічний та соціальний комітет у десяти запитаннях [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.ntser.gov.ua/assets/files/.../EECK..

Лендьел М. Визначення оптимального розміру муніципалітетів у постсоціалістичних країнах Центрально-Східної Європи: роль європейських норм місцевого самоврядування / М. Лендьел // Вісник Наукового інформаційно-аналітичного центру НАТО Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ : «Гостинець», 2008. – Вип. перший (спеціальний випуск) ; заг. ред. О. Білоуса. – С. 96–104.

Лендьел М. О. Правові можливості для формування допоміжних рівнів та органів самоорганізації у країнах Європи: досвід для України: Аналітична записка [Електронний ресурс] / М. О. Лендьел. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/articles/952/.

Про стан розвитку громадянського суспільства в Україні: Аналітична доповідь [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/XXI-e3446.pdf.

Про Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та першочергові заходи щодо її реалізації: Указ Президента України від 24 березня 2012 року № 212/2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/212/2012.

Свинцова Л. Г. Роль негосударственных организаций в повышении эффективности политических решений / Л. Г. Свинцова, Е. Макаркина // Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования. – 2006. – № 6. – С. 83–88.

Finke Barbara Civil Society Participation in EU governance. Living Reviews in European Governance [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://europeangovernance.livingreviews.org/Articles/lreg-2007-2/.

Municipalities Consolidation in Armenia: Preliminary Study, Yerevan 2008 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: // www.logincee.org/file/16045/library.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.