Інформаційне суспільство в умовах глобалізаційного розвитку

Аліна Михайлівна Іовчева

Анотація


У даній статті аналізуються основні проблеми розвитку та функціонування інформаційного суспільства в епоху глобалізації. Автор окреслює важливі історичні етапи становлення інформаційного суспільства та окреслює окремі аспекти практичної реалізації інформаційно-технологічного концепту в сучасному соціумі.

Ключові слова


інформація, інформаційне суспільство, інформаційна технологія, глобалізація

Повний текст:

PDF

Посилання


Белл Д. Социальные рамки информационного общества // Новая технократическая волна на Западе / Под ред. П. С. Гуревича. – М. : Прогресс, 1986. – С. 330.

Кастельс М. Информационная епоха: экономика, общество и культура / Пер. с англ., под науч. ред. О. И. Шкаратана. – М., 2000. – С. 27.

Кудрявцева С. П. Міжнародна інформація : навчальний посібник [Електронний ресурс] / С. П. Кудрявцева, В. В. Колос – К. : Видавничий Дім «Слово», 2005. – 400 с. – Режим доступу : http://pulib.if.ua/part/10019.

Тоффлер Е. Третя хвиля / Пер. з англ. А. Євси. – К. : Всесвіт, 2000. – 453 с.

Brzezinski Zb. Between Two Ages. America’s Role in the Technetronic Era. – N.Y., 1970.

Masuda Y. The Information Society as PostIndustrial Society. – Wash., 1981.

Nejsbit Dj. Megatrends. Ten New Directions Transforming Our Lives. – Warner Books, 1982.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.