ВУЛЬГАРИЗМЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО ЯЗЫКА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ДИСКУРСА В УКРАИНЕ

И. Ломко

Анотація


У статті розглядаються причини некоректного застосування понять у політичній мові та аналізуються засоби подолання вульгаризмів.


Ключові слова


вульгаризм; політичний концепт; політична культура

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Гаврилова М. Смысловая модернизация русского политического дискурса. На примере экспликации концепта «государство» / М. Гаврилова // Полис. - 2007. - № 3. - С. 125-132.

Зарва В. В. Особливості політичної еліти в умовах сучасної модернізації в Україні / В. В. Зарва // Становлення і розвиток української державності: Зб.наук.пр. МАУП. - Вип. 5. - К. : ДП «Видавничий Дім «Персонал», 2010. - С. 51-57.

Плотницька І. М. Теоретико-методологічні засади аналізу мовної політики в державному управлінні / І. М. Плотницька // Державне будівництво. - 2006. - № 1. - С. 47-53.

Приймак Ю. В. Вплив виборчої системи на якість управлінської еліти в Україні / Ю. В. Приймак // Становлення і розвиток української державності : зб.наук.пр. МАУП. - Вип. 5. - К. : ДП «Видавничий Дім «Персонал», 2010. - С. 48-50.

Редзюк І. В. Проблеми культурної політики України та шляхи їх вирішення / І. В. Редзюк // Становлення і розвиток української державності : зб.наук.пр. МАУП. - Вип. 5. - К. : ДП «Видавничий Дім «Персонал», 2010. - С. 190-193.

Рябов С. Вульгаризми політичної мови / С. Рябов // Політична реформа очима експертів: значення публічних консультацій. -Київ, 2007. - С. 30-41.

Сартори Дж. Искажение концептов в сравнительной политологии / Дж. Сартори // Полис. - 2003. - № 5. - С. 65-75.

Селігей О. П. Структура й типологія мовної свідомості / О. П.

Селігей // Мовознавство. - 2009. - № 5. - С. 12-29.

Семененко Л. Л. Об'єднавчий потенціал української мови як державної / Л. Л. Семененко // Становлення і розвиток української державності: Зб.наук.пр. МАУП. - Вип. 5. - К. : ДП «Видавничий Дім «Персонал», 2010. - С. 177-183.

Тараненко О. О. Український і російський мовно-культурні вектори в сучасній Україні: реальність, політизація, міфи, структура й типологія мовної свідомості / О. О. Тараненко // Мовознавство. - 2009. - № 2. - С. 3-33.

Тесленко С. І . Політична еліта в системі державного управління в Україні / С. І. Тесленко // Становлення і розвиток української державності : зб.наук.пр. МАУП. - Вип. 5. - К. : ДП «Видавничий Дім «Персонал», 2010. - С. 58-61.

Яворська Г. М. Прескриптивна лінгвістика як дискурс: мова, культура, влада / Г. М. Яворська. - Киів, 2000. - 288 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.