«ПОСТКОЛУМБОВА ЕПОХА» Г. МАККІНДЕРА З ПОЗИЦІЇ ГЕОПОЛІТИКИ ХХІ СТОЛІТТЯ

Роман В'ячеславович Чупрін

Анотація


У статті досліджується проблема зміни геополітичних епох в контексті робіт класика британської геополітики Г. Маккіндера. Визначається специфіка процесу переходу від «доколумбової епохи» до «епохи Колумба», а також від «епохи Колумба» до «постколумбової епохи». Обґрунтовуються вирішальна роль винаходів та наукового прогресу у зміні геополітичних епох, трансформація критеріїв геополітичної «доступності» в процесі переходу до «постколумбової епохи». Встановлюються особливі риси «постколумбової епохи» та їх вплив на геополітику.

Ключові слова


геополітика; хартленд; «доколумбова епоха»; «колумбова епоха»; «постколумбова епоха»

Повний текст:

PDF

Посилання


Blouet B. Global Geostrategy: Mackinder and the Defence of the West / B. Blouet. – New York : Routledge, 2005. – 177 p.

Walton D. Geopolitics and the Great Powers in the 21st Century: Multipolarity and the Revolution in Strategic Perspective / D. Walton. – New York : Routledge, 2007. – 160 p.

Цымбурский В. Хэлфорд Макиндер: трилогия хартленда и призвание геополітика [Електронний ресурс] / В. Цымбурский. – Режим доступу : http://www.archipelag.ru/authors/cimbursky/?library=2465.

Классика rеополитики, ХХ век: Сб. / Сост. К. Королев. – М. : ООО «Издательство ЛСТ», 2003. – 731 с.

Mackinder H. J. Democratic ideals and reality; a study in the politics of reconstruction / H. J. Mackinder. – New York, H. Holt and Company, 1919. – 266 p.

Маккиндер Х. Дж. Круглая Земля и обретение мира (перевод и комментарии Вадима Цымбурского) [Электронный ресурс] / Х. Дж. Маккиндер // Космополис. – № 2 (16).– Режим доступа : http://www.intelros.ru/index.php?newsid=357.

Kearns G. Geopolitics and Empire: The Legacy of Halford Mackinder / G. Kearns. – Oxford, OUP Oxford, 2009. – 344 p.

Маккиндер Х. Дж. Демократические идеалы и реальность / Х. Дж. Маккиндер // Полис. 2011. – № 2. – С. 134–144.

Bunch B. The history of science and technology / B. Bunch, A. Hellemans. – Boston, New York, Houghton Mifflin Company, 2004. – 776 p.

Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма / Б. Андерсон. – М. : Канон-Пресс-Ц, 2001. – 288 с.

Фрідмен Т. Лексус і оливкове дерево. Зрозуміти глобалізацію / Т. Фрідмен. – Львів. – 2002. – 626 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.