ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ

Марина Володимирівна Гуцалова

Анотація


Статтю присвячено дослідженню європейського досвіду становлення ефективних відносин між державою та молоддю, висвітлюється питання залучення молодого покоління до участі в політичних процесах у країнах Європейського Союзу

Ключові слова


Європейський Союз; молодь; молодіжні організації; молодіжна політика; суспільна активність; політичний процес

Повний текст:

PDF

Посилання


Кербаль М. Зарубіжний досвід формування нормативно-правової бази щодо молодіжної політики [Електронний ресурс] / М. Кербаль. – С. 123–129, С. 124. – Режим доступу : http://lib.chdu.edu.ua/pdf/ukrpolituk/3/15.pdf.

Международные документы по молодежной политики. – М., 1993.

Сторожук Р. П. Основні пріоритети молодіжної політики у країнах Європи / Р. П.Сторожук // Актуальні проблеми державного управління : Зб. наук. праць ОРІДУ. Вип. 1 (25). – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2006. – С. 73–80.

Сторожук Р. П. Формування механізму реалізації державної молодіжної політики в контексті європейського вибору України / Р. П. Сторожук. – Автореферат. Рукопис. – Одеса, 2007. – 27 с. – С. 13.

Сторожук Р. П. Зарубіжний досвід реалізації молодіжної політики / Р. П. Сторожук // Державне будівництво. Електронне наукове фахове видання Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – № 1. – 2006. – Режим доступу : www.nbuv.gov.ua/e-journals/DeBu/2006-1/index.html.

Проблемы молодежи в обществе // К. Манхейм. Диагноз нашего времени. – М., 1994 – С. 441–456.

Report of Policy Action Team 2: Young People. – L., 2000. – P. 106–110.

Study on the State of Young People and Youth Policy in Europe 9 (Final report). – UN, 2001. – 147 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.