ЄВРОПЕЙСЬКІ ПРІОРИТЕТИ – СКЛАДОВА РОЗВИТКУ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА НА ШЛЯХУ ДОСЯГНЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ ТА ПРИНЦИПІВ

Дмитро Олегович Міхель

Анотація


Статтю присвячено визначенню поняття «демократія», її аспектів, ознак та принципів. Зазначено основні перешкоди демократичного розвитку країни та роль політичної еліти у демократизації українського суспільства. Автор визначає складові концептуальної моделі демократизації суспільства

Ключові слова


демократія; політична еліта; демократизація суспільства; громадянське суспільство; європейські цінності; європейський досвід; правова держава

Повний текст:

PDF

Посилання


Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року зі змінами, що внесені у 2004 році. Преамбула. – К., 2006.

У Чернігові обговорювали витоки і становлення регіональної та місцевої демократії на прикладі європейських країн [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.irf.ua/index.php?option=com_content&view30429:2010.

Гринчук А. Чому я хочу до Європи? [Електронний ресурс] / А. Гринчук. – Режим доступу : http://versii.cv.ua/i/?p=10407/

Кудряченко А.І. Європейський вибір України: досягнення, виклики та перспективи / А. І. Кудряченко // Віче. – 2009. – № 16. – С. 2–4.

Шоккенгофф А.Значення європейських цінностей для України / А. Шоккенгофф. – Доповідь на заході Фонду Конрада Аденауера, м. Київ, 6 вересня 2010 року.

Палас Н. «Демократія високого стандарту» як один з найголовніших критеріїв членства у НАТО: український вимір / Н. Палас. – Україна-НАТО: регіональний вимір : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. – Львів, 6 грудня 2008 року.

Шляхтун П. П. Політологія (теорія та історія політичної науки) / П. П. Шляхтун – К. : Либідь, 2002. – 576 с.

Ештон К. Демократія є сутністю Європейського Союзу / К. Ештон // Євробюлетень. – 2010. – № 10. – С. 14.

Папієв М. Яка Європа потрібна Україні? Яка Україна потрібна Європі? [Електронний ресурс] / М. Папієв. – Режим доступу : http://www.ukraine-poland.com/u/publicystyka/publicystyka.php?id=5358.

Przeworski A. Democracy and the Market / A. Przeworski. – New York : CambridgeUniv. Press, 1991. – p. 80.

Барановський Ф. В. Європейська інтеграція та демократичний розвиток України: концептуальний аналіз взаємовпливу : [монографія] / Ф. В. Барановський – Луганськ : «Ельтон-2», 2007. – 407 с.

De la Torre. Forecasting political risks for international operations. / Torre De la, Neckar J. D. // International Journal of Forecasting. – Amsterdam. – 1988. – Vol. 4. – № 2. 13. Huntington S. P. The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century Norman / S. P. Huntington. – Univ. of Oklahoma Press, 1991. – 164 р.

Радченко О. В. Трансформація політичної культури суспільства як фактор прискорення європейської інтеграції України [Електронний ресурс] / О. В. Радченко – Режим доступу : http://soippo.narod.ru/documents/konf_zhuk/radchenko.doc.

Культурная интеграция Европы: образец для прагматиков и

предостережение для простаков [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rau.su/observer/N08_93/016.HTM.

Рудич Ф. Політичний клас у сучасній Україні:передумови становлення / Ф. Рудич // Віче. – 2009. – № 9. – С. 25–27

Полохало В. Від авторитаризму до авторитаризму / В. Полохало // Дзеркало тижня. – 2004. – № 34 (28 серп.).

Человек и его миссия. Шарль де Голль – великий французский националист // День. – 2006. – 9 сентября.

Кінаш Я. Дитячий алкоголізм – одна з найбільших проблем українського суспільства [Електронний ресурс] / Я. Кінаш. – Режим доступу : http://pravda.if.ua/news-2415.html.

Швець В. Особливості становлення демократії та впровадження демократичних цінностей в Україні й світі / В. Швець, Ю. Шайхалієва // Віче. – 2010. – № 17. – С. 13–16.

Фюле Ш. Компромісу щодо демократії бути не може / Ш. Фюле // Євробюлетень. – 2010. – №10. – С. 6.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.