ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ МИКОЛАЇВСЬКИХ ОСЕРЕДКІВ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ УКРАЇНИ

Н. О. Ніколаєнко

Анотація


Статтю присвячено історії становлення та розвитку миколаївських осередків політичних партій України. Проаналізовано етапи становлення багатопартійності на території Миколаївщини та розглянуто проблематику суспільно-політичних рухів початку 90-х рр. ХХ ст

Ключові слова


політичні партії; суспільно-політичні рухи; неформальні організації; демократичний рух

Повний текст:

PDF

Посилання


Гарань О. В. Убити Дракона. З історії Руху та нових партій України / О. В. Гарань. – К. : Либідь, 1993. – 196 с.

Гончарук Г. Народний Рух України: Історія / Г. Гончарук. – Одеса : Астропринт, 1997. – 378 с.

Горбачова О. С. Громадські організації в Україні другої половини 80-х – початку 90-х рр. ХХ ст.: процес становлення та розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук / О. С. Горбачова. – К., 2008. – 14 с.

Михайлов В. В. Неформальний громадсько-політичний рух на Миколаївщині наприкінці 80-х – поч. 90-х років ХХ ст. / В. В.Михайлов // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – 2012. – Вип. XXXIII. – С. 165–173.

Полішкарова О. О. Політичні партії на Миколаївщині: структура, функції, особливості діяльності / О. Полішкарова // Наукові праці : Науково-методичний журнал. Т. ХІІ. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2001. – С. 45–46.

Русначенко А. М. Національно-визвольний рух в Україні середини 50-х – початку 1990-х років / А. Русначенко. – К. : Вид-во О. Теліги, 1998. – 720 с.

Шипотілова О. П. Громадсько-політична діяльність Народного Руху України на Миколаївщині (1989–1996 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук / Шипотілова Олена Павлівна. – Одеса, 2012. – 20 с.

Шитюк М. М. Політична палітра сучасної Миколаївщини / М. Шитюк // Повне зібрання наукових праць. – Т. 3. – Миколаїв, 2010. – 493 с.

Шкварець В. П. Миколаївщина першого десятиліття незалежності України. 1991–2001 рр. Історико-краєзнавчий нарис / В. Шкварець. – Миколаїв : Видавничий відділ Миколаївського навчально-наукового центру Одеського національного університету ім. І. І. Мечнікова. –

– 90 с.

Яцунская Е. А. Николаев от перестройки к независимости: историко-политический анализ / Е. Яцунская. – Николаев : «Варт», «Шамрай», 2008. – 324 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.