ВПЛИВ ГЕОПОЛІТИЧНОГО ФАКТОРА НА ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУТУ ГРОМАДЯНСЬКОСТІ В УКРАЇНІ

В. М. Ярошенко, Л. В. Соловйова

Анотація


У статті розглянуто вплив геополітичного фактора на формування інституту громадянськості в Україні. Проаналізовано роль революційних подій в Україні (22 листо-пада 2013 року – 21 березня 2014 року), які вплинули на формування політичної укра-їнської нації. Надано рекомендації щодо укріплення інституту громадянськості через формування позитивної громадянської ідентичності українців

Ключові слова


геополітичний образ країни; національна та громадянська іденти-фікація; критерії громадянськості особистості; укріплення інституту громадянськості

Повний текст:

PDF

Посилання


Геополітичний образ країни як чинник громадянської ідентичності студентської молоді : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Вадим Леонідович Прокопенко. – Київ : Б. в., 2012. – 18 с.

Руссо Жан Жак. Об Общественном договоре, или Принципы политического права. Трактаты / Руссо Жан Жак. – М., 1969. – С. 162.

Політологічний енциклопедичний словник / за ред. Ю. С. Шемшученка, В. Д. Бабкіна, В. П. Горбатенка. – К. : «Генеза», 2004. – С. 122.

Кухта Б. Основи політичної науки : курс лекцій. Ч. 3 : Політична свідомість і культура / Б. Кухта, Л. Климанська, А. Романюк та ін. – Львів : Кальварія,1998. – 556 с.

Роль морального дефолту у формуванні політичної нації в Україні (кінець 2013 – поч. 2014 рр.) [Електронний ресурс] / Ярошенко. – Режим доступу : http://maidanua.org/2014/11/vira-yaroshenko-rol-moralnoho-defoltu-u-formuvanni-politychnoji-natsiji-v-ukrajini-kinets-2013-poch-2014-rr/.

Статья освещает концепцию становления института гражданственности в процессе демократической трансформации и построения гражданского общества в современном украинском обществе. Ключевые слова: гражданское общество, институт гражданственности, демократическая трансформация.

Геополітичні виклики перед Україною ХХІ ст. [Електронний ресурс] / Олег Баган // Науково-ідеологічний центр імені Д. Дон-цова. – Режим доступу : http://universum.lviv.ua/journal/2011/1/bahan.htm/

Україна в сучасному геополiтичному просторi [Електронний ресурс] / Ф. М. Рудич. – Режим доступу : imanbooks. com›book_4ш88_page_246


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.