НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ ЯК ФАКТОР ПОЛІТИЧНИХ ЗМІН

Т. О. Букорос

Анотація


У статті досліджено місце політичних змін у розвитку політичного процесу. Розглянуто проблему політичної довіри як чинника громадсько-владної взаємодії, фак-тора політичних змін. Період політичних трансформацій має суперечливу природу, характеризується посиленням кризових явищ. Дослідження ступеня невизначеності, глибоке розуміння різноманітних рівнів невизначеності, оцінка невизначеності дають можливість вибору методів та способів стратегічного реагування в політичному управлінні

Ключові слова


політичні зміни; політичний процес; політична система; невизна-ченість; політична довіра; політична участь

Повний текст:

PDF

Посилання


Райсинг Р. Исследования трансформации: достижения, насущные проблемы и перспективы. Повороты истории. Постсоциалистические трансформации глазами немецких исследователей : в 2 т. / Р. Райсинг. – Т. 2. – СПб. : М., 2003. – С. 371.

Вонсович С. Г. Політичний транзит в контексті політичного розвиткуи [Електронний ресурс] / С. Г. Вонсович // Гуманітарні студії. – 2014. – Вип. 24. – С. 95–110. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j–pdf/gums_2014_24_13.pdf.

Пшеворский А. Демократия и рынок. Политические и экономические реформы в Восточной Европе и Латинской Америке / А. Пшеворский ; пер. с англ. ; Под ред. В. А. Бажанова. – М., 2000.

Иванченко Г. В. Неопределенность и риск как антропологические константы современности / Г. В. Иванченко // Проблемы гуманитарной экспертизы. – 2006. – № 4. – С. 205–207.

Даль Р. О демократии / Р. Даль. – М., 2000.

Фісун О. А. Парадигма транзита (Національний інститут стратегічних досліджень) Матеріали методологічного семінару «Теорія і практика політичного аналізу та прогнозування» Засідання 13 лютого 2007 року, тема – «Вибір парадигми» [Електронний ресурс] / О. А. Фісун. – Режим доступу : http://old.niss.gov.ua/Table/130207.htm.

Бобіна О. В. Актуальність революції в Україні: теоретичний і практичний аспект [Електронний ресурс] / О. Бобіна // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. – К., 2009. – Вип. 16. – С. 33–38. – Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/26547/04-Bobina.pdf?sequence=1.

Яковлев Д. В. Політична інтеракція у сучасній Україні: особливості та складові: автореф. дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.02 / Д. В. Яковлев ; Одес. нац. юрид. акад. – О., 2009. – 30 с. – укp.

Чемшит Д. Функціональні аспекти кризи політичної участі в перехідних політичних системах [Електронний ресурс] / Д. Чемшит // Вісник Дніпропетровського університету. Серія: філософія, соціологія, політологія. – Том 1, № 22 (2012) – Режим доступу : http://www.visnukpfs.dp.ua/index.php/PFS/article/view/436/459


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.