Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 178, № 166 (2012) СУЧАСНІ КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ І РОЗШИРЕННЯ СФЕРИ СТРАТЕГІЇ Анотація   PDF
Ірина Іванівна Погорська
 
Том 236, № 224 (2014) Сучасні концепції співіснування національно-етнічних меншин у політичному просторі Анотація   PDF
Світлана Сергіївна Сидоренко
 
Том 182, № 170 (2012) СУЧАСНІ МОЛОДІЖНІ ОРГАНІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ: ТЕНДЕНЦІЇ, ПРОБЛЕМИ ТА МЕХАНІЗМИ УЧАСТІ В ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСАХ Анотація   PDF
Марина Володимирівна Гуцалова
 
Том 155, № 143 (2011) СУЧАСНІ МУЛЬТИКУЛЬТУРНІ ДЕМОКРАТІЇ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ (НА ПРИКЛАДІ БЕЛЬГІЇ, КАНАДИ ТА ШВЕЙЦАРІЇ) Анотація   PDF
Вадим Євгенович Курілло, Сергій Михайлович Чевдар
 
Том 248, № 236 (2014) СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ТА ЇЇ ПРОЯВИ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ Анотація   PDF
Н. А. Громадська, О. В. Акетіна
 
Том 197, № 185 (2012) ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ ТА НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПАРЛАМЕНТУ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Юлія Вікторівна Ломжець
 
Том 284, № 272 (2016) ТЕОРІЯ ПРОПАГАНДИ ЛЕОНАРДА ДУБА Анотація   PDF
Д. М. Павлов
 
Том 162, № 150 (2011) ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ «ПОЛІТИЧНОЇ МЕРЕЖІ» Анотація   PDF
Анастасія Валеріївна Ткаченко
 
Том 131, № 118 (2010) ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ САНКЦІЙ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ Анотація   PDF
Юлія Олександрівна Седляр
 
Том 284, № 272 (2016) ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ Анотація   PDF
Н. А. Громадська, К. О. Висоцька
 
Том 131, № 118 (2010) ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗМІ В УМОВАХ ДЕМОКРАТИЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ Анотація   PDF
Анжела Валеріївна Акаймова
 
Том 260, № 248 (2015) ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ВИЗНАЧЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ УЧАСТІ МОЛОДІЖНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ Анотація   PDF
М. В. Орленко
 
Том 248, № 236 (2014) ТЕОРЕТИЧНИЙ КОНТЕКСТ ЕВОЛЮЦІЇ ПОНЯТТЯ «НАЦІЯ» Анотація   PDF
Микола Семенович Іванов, О. В. Гречук
 
Том 197, № 185 (2012) ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ БРЕНДИНГ: НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ТА ФОРМУВАННЯ Анотація   PDF
Наталія Миколаївна Колесницька
 
Том 197, № 185 (2012) ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ «ДЕРЖАВНИЙ АПАРАТ» У «ЛИСТАХ ДО БРАТІВ-ХЛІБОРОБІВ» В. ЛИПИНСЬКОГО Анотація   PDF
Юрій Ярославович Тишкун
 
Том 273, № 261 (2016) ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ОБРАЗУ ЗОВНІШНЬОГО ВОРОГА У ДЕМОКРАТИЧНИХ ТА НЕДЕМОКРАТИЧНИХ РЕЖИМАХ Анотація   PDF
Л. О. Левченко, С. М. Ракчеєва
 
Том 149, № 137 (2010) ТЕХНОЛОГИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: КАТЕГОРИАЛЬНО-КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ Анотація   PDF
Петро Васильович Кузьмін
 
Том 273, № 261 (2016) ТИПОЛОГІЯ ТА СПРЯМОВАНІСТЬ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ Анотація   PDF
Т. В. Лушагіна
 
Том 155, № 143 (2011) ТОЛЕРАНТНІСТЬ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЛЕМІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVI СТ. – ПОЧАТКУ XVII СТ. Анотація   PDF
Євген Георгійович Казачинський
 
Том 212, № 200 (2013) ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО МІЖ УКРАЇНОЮ ТА КОРОЛІВСТВОМ ШВЕЦІЯ (2000-2011 рр.) Анотація   PDF
Тетяна Юріївна Бочкарьова
 
Том 204, № 192 (2012) ТОТАЛІТАРИЗМ ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА СУЧАСНУ ПОЛІТИЧНУ КУЛЬТУРУ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА Анотація   PDF
Юрій Олексійович Рябой
 
Том 182, № 170 (2012) ТРАНСПАРЕНТНІСТЬ ТА ВІДКРИТІСТЬ ВЛАДИ ЯК МЕХАНІЗМИ СТАНОВЛЕННЯ ІНСТИТУТУ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ГРОМАДЯНСЬКОСТІ Анотація   PDF
Віра Миколаївна Ярошенко
 
Том 228, № 216 (2014) Трансформація геостратегічних процесів у світі в кін. ХХ – на поч. ХХІ ст.: від біполярності до асиметричної багатополярност Анотація   PDF
Валентин Миколайович Лазуренко, Руслан Всеволодович Буравченко
 
Том 149, № 137 (2010) ТРАНСФОРМАЦІЯ ПОЛІТИЧНИХ РЕЖИМІВ УКРАЇНИ І ПОЛЬЩІ: ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ТЕНДЕНЦІЙ Анотація   PDF
Тетяна Володимирівна Срібна
 
Том 182, № 170 (2012) ТРАНСФОРМАЦІЯ ПОЛІТИЧНОГО ЛАДУ ІІ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ (1935 Р.) ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ХАРАКТЕР УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИХ ВІДНОСИН Анотація   PDF
Руслан Богданович Демчишак
 
351 - 375 з 403 результатів << < 10 11 12 13 14 15 16 17 > >>