ЛАТЕНТНА ПОЛІТИКА: МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

В. Є. Курілло

Анотація


Латентна політика – це потайна, закрита від сторонніх очей, політика, що охоп-лює як негативні, так і позитивні явища. Вона дозволяє бачити політичне життя не в межах нормативно-ідеалізованого підходу, а більш реалістично. Власна безпека, адек-ватна відповідь на виклики, боротьба за виживання та конкурентне випередження – ось головне джерело і стрижень латентної політики. Аналіз її природи, механізму та особливостей утворює предмет нової спеціальної політологічної науки – політичної латентології. У зв’язку з цим виникає принципове питання про можливість і методи до-слідження латентної політики. На побутовому рівні суспільної свідомості воно форму-люється наступним чином: «Як можна досліджувати те, що приховано і що, може бути, взагалі не існує?..»
Стаття присвячена методології дослідження потайної політики. Автор в першу чергу зосереджує увагу на тому, що складає методологічні засади вивчення латентної політики: на її предметі, філософських підходах до аналізу латентної політики, основ-них теоріях політичної латентологіі та конкретних методах дослідження прихованої політики.


Ключові слова


латентна політика; транспарентна політика; політична латен-тологія; таємне; видимість; внутрішнє; зовнішнє; методи дослідження латентного

Повний текст:

PDF

Посилання


Політологія. Кн. перша: Політика і суспільство. Кн. друга: Держава і політика. Підручник для вузів / А. Колодій, Л. Климанська, Я. Космина, В. Харченко. За науковою редакцією Антоніни Колодій. – К. : Ельга, Ніка-Центр, 2000. – 584 с.

Шадріна О. В. Латентність як соціально-політичний феномен / О. В. Шадріна // Науково-теоретичний аль-манах «Грані». Політологія. – 2011. – № 5(79). – С. 152–156.

Almond G. A. Public opinion and the development of space technology. [Електронний ресурс] / G. Almond // International Political Implications of Activities in Outer Space. A report of a conference, October 22-23, 1959. – Режим доступу : http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/reports/2009/R362.pdf.

Babichenko K. N. Victimized Majority: Latent Politics of Ethnic Discrimination in post-Soviet Russia [Електронний ресурс] / K. N. Babichenko // Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza – Vol. VIII – N. 2 – Maggio-Agosto, 2014. – Режим доступу : http://www. vittimologia.it/rivista/articolo_babichenko_2014-02.pdf

Hagenaars J. A., McCutcheon A. L. Applied Latent Class Analysis / J. A. Hagenaars, A. L. McCutcheon. – Cam-bridge : Cambridge Univ. Press, 2002. – 448 p.

Henkel R. Was treibt den Spion? Spektakuläre Fälle von der «Schönen Sphinx» bis zum «Bonner Dreigestirn» / R. Henkel. – Berlin : Edition Q, 2001. – Р. 288.

Hudson V. M., Schrodt P. A., Whitmer R. D. Discrete Secquence Rule Models as a Social Science Methodology: An Exploratory Analisis of Foreign Police Rule Enactment within Palestinian-Israeli Event Date / V. M. Hudson, P. A. Schrodt, R. D. Whitmer // Foreign Policy Analysis. – 2008, Vol. 4. – № 2. – P. 105–126.

Lazarsfeld P. The logical and mathematical foundation of latent structure analysis // Stouffer S.A. [a. o.], Meas-urement and prediction. – Prenceton, 1950; Ibid. A conceptual introduction to latent structure analysis // Mathe-matical thinking in the social science: Prenceton, 1954 et el.

Scott P. D. The War Conspiracy: The Secret Road to the Second Indochina War. New York and Indianapolis : Bobbs Merrill, 1972. – P. 238; Crime and Cover-Up: The CIA, the Mafia, and the Dallas-Watergate Connection / With a foreword by Sylvia Meagher. – Berkeley : Westworks, 1977. – P. 81; Deep Politics and the Death of JFK. – Berkeley and Los Angeles : University of California Press. 1998. – P. 413.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.