Том 284, № 272 (2016)

Зміст

Теорія та історія політичної науки

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО В УКРАЇНІ: ДО РОЗУМІННЯ ПОНЯТТЯ PDF
М. С. Іванов
ПОЛІТИЧНИЙ РЕЖИМ ТА ЙОГО РОЛЬ У РЕГУЛЮВАННІ ВЗАЄМОВІДНОСИН СУСПІЛЬСТВА Й ДЕРЖАВИ PDF
О. Н. Євтушенко
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ PDF
Н. А. Громадська, К. О. Висоцька
ІСТОРИЧНИЙ АНАЛІЗ ПЕРЕДУМОВ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ В УКРАЇНІ PDF
О. О. Комарчук
ДЕТЕРМІНАЦІЯ ПОЛІТИЧНОГО ЕЛІТОГЕНЕЗУ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ДЕМОКРАТІЙ PDF
Д. А. Сергатюк
ТЕОРІЯ ПРОПАГАНДИ ЛЕОНАРДА ДУБА PDF
Д. М. Павлов
ЛАТЕНТНА ПОЛІТИКА: МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ PDF
В. Є. Курілло

Політичні інститути і процеси

ПРОЦЕС СТАНОВЛЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ PDF
Ю. К. Власенко
ІСЛАМІСТСЬКИЙ РАДИКАЛІЗМ ЯК ФАКТОР ДЕСТАБІЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ПОЛІТИЧНОЇ СИТУАЦІЇ PDF
В. Д. Бронніков, В. Т. Тешнер
ЛОБІЗМ У ПОЛІТИЧНОМУ ПРОЦЕСІ PDF
А. А. Колісніченко
ПОЛІТИЧНA ВІДПОВІДAЛЬНІCТЬ ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕМОКРAТИЧНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ PDF
В. М. Ярошенко, С. М. Колесніченко
ХАРАКТЕР АУДИТОРІЇ – КОРИСТУВАЧІВ ПОЛІТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ PDF
Л. О. Левченко, І. О. Іванченко

Політичні проблеми міжнародних систем та європейські студії

ВЕНЕСУЕЛА В СИСТЕМІ ГЕОПОЛІТИЧНИХ ВІДНОСИН В ПІВДЕННІЙ АМЕРИЦІ НА ПОЧАТКУ ХХІ ст. PDF
Р. В. Чупрін, Ю. В. Ленда
ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ ПАРИТЕТНОЇ ДЕМОКРАТІЇ: ЗАВДАННЯ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ PDF
В. М. Ярошенко
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ: УРОКИ КРАЇН БАЛТІЇ ДЛЯ УКРАЇНИ PDF
Т. В. Лушагіна, А. С. Соловйова
ДО ПИТАННЯ ВПЛИВУ ЕКОНОМІЧНИХ КРИЗ НА ТРАНСФОРМАЦІЮ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ У КРАЇНАХ ПІВНІЧНОЇ ЄВРОПИ PDF
С. І. Шкірчак