ПРОЦЕС СТАНОВЛЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

Ю. К. Власенко

Анотація


У статті йдеться про основні тенденції розбудови громадянського суспільства на сучасному етапі розвитку України. Відзначається загострення соціально-економічної та політичної ситуації в країні та відображення їх на готовності людей до радикальних змін. А також аналізується проблема невизначеності поняття «громадянського суспі-льства», що унеможливлює її ефективне втілення у суспільних реаліях сьогодення. Ав-тор приходить до висновку про маніпуляції демократичними закликами, які ототожню-ються із процесами розбудови громадянського суспільства, та про можливість викори-стання національної ідеї в якості ідейного фундаменту для об’єднання суспільства.

Ключові слова


громадянське суспільство; соціально-економічна криза; національна ідея

Повний текст:

PDF

Посилання


Гавриленко И. Социогрупповая структура гражданского общества [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.іnfo-lіbrary.com.ua/lіbs/stattya/6210-sotsіogruppovaja-struktura-gromadjanskogo-suspіlstva.html. – Назва з екрану.

Кузьмин П. Гражданское общество: проблемы и трудности становления в современной Украине // Наукові праці. – Вип. 150. – Том 162. – С. 13–17.

Пілон Дж. Глобальна революція та потреба у громадянській освіті у колишньому Радянському блоці. – К. : [б. в.], 1995. – 23 с.

Портников В. Для сильного гражданского общества нужен серьезный ценностный подход. [Электронный ресурс]: Главное. – 16.04.2016. – Режим доступа : http://glavnoe.ua/news/n266877. – Назва з екрану.

Рябев В. Гражданское общество: утопия или реальность // Вестник МГТУ. – Том 17. – № 4. – 2014. – С. 747–752.

Степаненко В. Социологическая концепция гражданского общества в постсоветском контексте // Социоло-гия: теория, методы, маркетинг. – 2000. – № 3. – С. 5–20.

Freedom House: В Україні «гібридний режим», корупція та правосуддя на рівні 2013-го. [Електроний ре-сурс]: Українська правда. – 31.07.2016. – Режим доступу : http://www.pravda.com.ua/news/2016/07/31/ 7116465/. – Назва з екрану.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.