ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ ПАРИТЕТНОЇ ДЕМОКРАТІЇ: ЗАВДАННЯ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

В. М. Ярошенко

Анотація


У даному дослідженні застосовується гендерний підхід до аналізу європейських ста-ндартів паритетної (гендерної) демократії, тобто повноцінної участі жінок на основі рівності із чоловіками на всіх рівнях і у всіх областях функціонування суспільства, учас-ті кожної особи в органах керування, яке має здійснюватися на паритетній основі спів-відношення 50 % на 50 %. Передбачається, що саме за встановленням такого пари-тетного співвідношення виникне реальна основа для сталого розвитку суспільства. Наводиться аналіз досвіду європейських країн впровадження стандартів паритетної (гендерної) демократії, що є корисним прикладом для України, яка обрала стратегію єв-ропейського розвитку.

Ключові слова


гендерні дослідження; паритетна(гендерна) демократія; європейсь-кі стандарти гендерної демократії; стратегії позитивної дії; утвердження фактичної ґендерної рівності; Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації відносно жінок;. Ком-плексний підхід до проблеми рівності жінок і чоловіків

Повний текст:

PDF

Посилання


Загальна декларація прав людини. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua›Законодавча база України›show/995_015.

Практичний посібник із впровадження гендерних підходів. Регіональне Бюро ПРООН по країнах Центра-льної й Східної Європи й СНД. – Київ, 2002.

Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок. Права людини. Міжнародні договори України. – Київ, 1992. – С. 111.

Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок. Права людини. Міжнародні договори України. – Київ, 1992. – С. 111.

Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок. Права людини. Міжнародні договори України. – Київ,1992. – С. 111.

Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок. Права людини. Міжнародні договори України. – Київ,1992. – С. 111.

Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок. Права людини. Міжнародні договори України. – Київ,1992. – С. 111.

Мельник Т. М. Міжнapoдний дoсвід гендеpних пеpетвopень: Зaкoни зapубіжних кpaїн з гендеpнoї pівнoсті. – К. : Лoгoс, 2004. – 320 с.

Катан О. І. Паритетна демократія, гендерна політика. Проблеми та перспективи розвитку // Грані. – 1999 (листопад–грудень). – С. 116–120.

Катан О. І. Паритетна демократія, гендерна політика. Проблеми та перспективи розвитку // Грані. – 1999 (листопад–грудень). – С. 116–120.

Катан О. І. Паритетна демократія, гендерна політика. Проблеми та перспективи розвитку // Грані. – 1999 (листопад–грудень). – С. 116–120.

Мельник Т. М. Міжнapoдний дoсвід гендеpних пеpетвopень: Зaкoни зapубіжних кpaїн з гендеpнoї pівнoсті. – К. : Лoгoс, 2004. – 320 с.

Гошьен Д., Харрис Д., Зваак Л. Европейская конвенция о правах человека и Европейская социальная хар-тия: право и практика / Пер. с англ. – М., 1998.

Ґендерні аспекти європейського права. Досвід адаптації законодавства країн Центральної та Східної Євро-пи. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : pdp.org.ua/іndex.php?...іd...


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.