ВЕНЕСУЕЛА В СИСТЕМІ ГЕОПОЛІТИЧНИХ ВІДНОСИН В ПІВДЕННІЙ АМЕРИЦІ НА ПОЧАТКУ ХХІ ст.

Р. В. Чупрін, Ю. В. Ленда

Анотація


У статті розглядається зовнішньополітичний курсу Венесуели, який найповніше проявляється в латиноамериканському регіоні, і виводить країну на новий, більш функ-ціональний рівень міждержавних відносин, закріплюючи за нею лідируючи позиції, з вико-ристанням енергетичного фактору.
Сьогодні Венесуела «захлинається» у економічній кризі, у зв’язку зі світовим падін-ням цін на нафту. Ситуація є дуже нестабільною та напруженою, як в країні, так і в ре-гіоні. Тому основною метою виступає визначення місця і ролі Венесуели в системі регі-ональних геополітичних відносин, стан і перспективи розвитку.
У цілому проаналізовано та висвітлено участь і здобутки Венесуели у регіональних інтеграційних об’єднаннях таких, як: Співдружність держав Латинської Америки та Ка-рибського басейну (СЕЛАК), Союз Південноамериканських Націй (УНАСУР), Боліваріан-ський альянс для народів нашої Америки (АЛБА), Петрокарібе та багато інших. За до-помогою яких Венесуела має змогу утримувати свої лідируючі позиції в країнах Латин-ської Америки та Карибського басейну і використовувати нафту як інструмент впли-ву, незважаючи на тимчасові труднощі.


Ключові слова


регіональна інтеграційна політика Венесуели; геополітичний лідер; АЛБА; Петрокарібе; ОПЕК; латиноамериканський регіон; енергетичний фактор; полі-тична криза

Повний текст:

PDF

Посилання


Богданова Т. Є. Венесуельсько-колумбійські відносини на початку ХХІ століття: суперечлива взаємозале-жність / Тетяна Євгенівна Богданова, Олександра Вікторівна Кожевнікова // Емінак: науковий щокварта-льник. – 2016. – № 1(13) (січень–березень).

Дабагян Э. С. Венесуэла: концептуальные основы международной политики / Эмиль Суренович Дабагян // Мировая экономика и международные отношения. – 2006. – № 7. – С. 80–90.

Дабагян Э. С. Энергетическая дипломатия: [материалы «круглого стола» «Факторы перемен и новые ори-ентиры межгосударственных отношений в Латинской Америке»] / Эмиль Суренович Дабагян // Латинская Америка. – 2008. – № 11. – С. 58–60.

Дабагян Э. С. Внешняя политика Венесуэлы в начале XXІ века: основные направления / Эмиль Суренович Дабагян // Вестник Московского университета. – Сер. 25. Международные отношения и мировая политика. – 2012. – № 1. – С. 95–123.

Строганова Е. Д. Идеи социализма в Латинской Америке // Латинская Америка. – 2009. – № 12. – С. 52–53.

Пятаков А. П. Латиноамериканская грань мирового альтерглобализма: итоги и перспективы развития // Свободная мысль. – 2007. – № 7. – С. 62–63.

Моисеев А. Лидеры СЕЛАК провели Саммит на Кубе. [Електронний ресурс] // Международная жизнь. – 2014. – Режим доступу : https://іnteraffaіrs.ru/news/show/10549 Дата останнього звернення: 29.10.16.

Лезгинцев Ю. М. «Боливарианская альтернатива для Америк» как новая форма интеграционных объеди-нений в странах Латинской Америки и Карибского бассейна // Экономические стратегии. – 2009. – № 5–6. – С. 34–36.

AN aprobó Acuerdo para la restіtucіón del Orden Constіtucіonal en Venezuela. [Електронний ресурс] // Еl Unіversal – 2016. – Режим доступу : http://www.elunіversal.com/notіcіas/polіtіca/aprobo-acuerdo-para-restіtucіon- del-orden-constіtucіonal-venezuela_623825. Дата останнього звернення: 27.10.16.

Declaratіon of the Extraordіnary Summіt. [Електронний ресурс] // ALBA-TCP. Offіcіal sіte. – 2015. – Режим доступу : http://alba-tcp.org/en/contenіdo/іx-extraordіnary-alba-tcp-summіt-caracas-venezuela-march-17-2015 Дата останнього звернення: 27.10.16.

Haіtí agradecіó ayudas de Venezuela a través de Petrocarіbe [Електронний ресурс] // Еl Unіversal – 2014. – Режим доступу: http://www.elunіversal.com/economіa/140807/haіtі-agradecіo-ayudas-de-venezuela-a-traves-de-petrocarіbe Дата останнього звернення: 27.10.16

Maduro anuncіó aumento de salarіo mínіmo іntegral de Bs 65.056 a Bs 90.811 [Електронний ресурс] // ЕlUnіversal – 2016. – Режим доступу : http://www.elunіversal.com/notіcіas/economіa/ maduro-anuncіo-aumento-salarіo-mіnіmo-іntegral-65056-90811_624476. Дата останнього звернення: 27.10.16.

Member countrіes. [Електронний ресурс] // ALBA – TCP. Offіcіal sіte. – Режим доступу : http://alba-tcp. org/en/albatcp. Дата останнього звернення: 22.09.16.

PDVSA. [Електронний ресурс] // PDVSA. Offіcіal sіte. – Режим доступу : http://www.pdvsa.com/ Дата останнього звернення: 22.09.16.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.