ЛОБІЗМ У ПОЛІТИЧНОМУ ПРОЦЕСІ

А. А. Колісніченко

Анотація


Автором простежується еволюція поглядів вчених на проблеми лобізму і теорію «груп інтересів». Звернуто увагу на те, що саме А. Бентлі першим проаналізував роль зовнішніх сил, які впливають на процес реалізації державної політики. Стверджується, що інститути функціонального представництва мають ряд особливостей, а відмінни-ми рисами лобізму є: законність; конкурентна основа; суспільна значущість ініціатив; орієнтація на зміну існуючих правил і т. п. Помічено, що останнім часом використову-ється термін – соціальний лобізм і дається його зміст і основне призначення, визначені основні суб’єкти лобізму.

Ключові слова


об’єкт і суб’єкт лобізму; групові інтереси; політичний процес; дер-жавні органи; групи тиску

Повний текст:

PDF

Посилання


Бжезинський Зб. Велика шахівниця / Зб. Бжезинський. – Львів–Івано-Франківськ : Лілея–НВ, 2000. – 236 с.

Автономов А. С. Азбука лоббирования / А. С. Автономов; Ин-т развития избират. систем (ИРИС). – М. : Права человека, 2004 (Обнинск : Фабрика офсетной печати). – 109 с.

Белоусов А. Б. Лоббизм как политическая коммуникация / А. Б. Белоусов.– Екатеринбург : УрО РАН, 2005. – 216 с.

Вуйма А. Ю. Лоббирование. Как добиться от власти нужных решений / А. Ю. Вуйма. – СПб. : Питер, 2008. – 384 с.

Любимов А. П. Гражданский лоббизм: Процедуры и технологии обращений граждан / А. П. Любимов. – М. : Мэйн, 1998. – 120 с.

Олсон М. Логика коллективных действий: Общественные блага и теория групп: [пер. с англ.] / М. Олсон. – М.: Фонд Экономической Инициативы, 1995. – 165 с.

Pye L. Political Communication / L. Pye // The Blackwell Encyclopedia of Political Institutions. − Oxford –New York, 1987. – P. 14–42.

Watts D. Political Communication Today / D. Watts. – Manchester : Academia, 1997. – 496 p.

Rokkan St. et al. Centre-Periphery Structures in Europe: An ISSC

Workbook in Comparative Analysis / Stein Rokkan, Universität zu Köln. Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung. – Campus Verlag, 1987. – 483 p.

Спайкмен Дж. Американская стратегия в мировой политике. Соединенные Штаты и баланс силы / Дж. Спайкмен. – М., 1996. – 568 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.