ІСЛАМІСТСЬКИЙ РАДИКАЛІЗМ ЯК ФАКТОР ДЕСТАБІЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ПОЛІТИЧНОЇ СИТУАЦІЇ

В. Д. Бронніков, В. Т. Тешнер

Анотація


Світові релігії все активніше вторгаються у політичні процеси, і цілком закономірно, що певні політичні еліти використовують їх в якості ідеологічного прикриття своїх політичних завдань. Також частіше проявляється і деструктивний потенціал різних релігійних організацій і рухів. Вихід релігійного чинника і релігійного радикалізму у полі-тичне життя робить необхідним та актуальним їх осмислення з політологічної точки зору. Глобальний джихад, чия доктрина істотно змінилася з роками і знайшла сьогодні обриси альтернативного проекту мирової перебудови, не є суто мусульманською про-блемою, яка може бути вирішена в рамках теологічних дебатів або реформ мусульман-ського світу. Тому актуальність теми визначається, по-перше, серйозним характером загрози, яка виходить від ісламістського тероризму сьогодні. По-друге, ісламістський тероризм, хоча є глобальним феноменом, проте має свою локальну специфіку. Це озна-чає, що кожен регіональний випадок потребує окремого вивчення. Поєднання цих хара-ктеристик вимагає комплексного підходу до вивчення даного феномена. Крім того, прояви ісламістського тероризму в західних країнах мають великі наслідки для світової політики, ніж його прояви в мусульманському світі, а, отже, вони заслуговують на окремий, детальний огляд.

Ключові слова


Іслам; мусульманська експансія; ісламський радикалізм; радикальний іслам; тероризм

Повний текст:

PDF

Посилання


Аль-Маудуді Основи ісламу [Текст] / А. Маудуді. – Київ : Арій, 2009. – 460 с.

Антес П. Іслам в сучасному світі / П. Антес; ред. М. В. Іордана. – Москва : Абрис, 2011. 259 c.

Кутб С. Віхи на шляху Аллаха [Текст] / С. Кутб. – Київ : Амадей, 2011. – 149 с.

Кутб С. Майбутнє належить ісламу / С. Кутб. – Київ : Ліга, 2015. – 265 с.

Кутб С. Ця релігія [Текст] / С. Кутб; ред. І. І. Гіхман. – Харків : Акта, 2012. – 656 с.

Левін З. І. Розвиток громадської думки на Сході. Колоніальний період / Левін З. І. – Львів : ГалДент, 2010. – 267 с.

Леусенко Д. А. Політизація ісламу в сучасному світі (досвід соціально-філософського аналізу) // Пробле-ми, пошуки, рішення. – Київ : Гіперіон 2010. – 562 с.

Маудуді А. Іслам сьогодні [Текст] / А. Маудуді. – Київ : Арій, 2007. – 314 с.

Мец А. Мусульманський ренесанс / А. Мец. – Київ : Ліра, 2012. – 248 с.

Хомейні І. Релігійне і політичний заповіт / Імам Хомейні. – Москва : Лібра, 2015. – 248 с.

نآرُقْل أَ .

[Електронний ресурс]. – 2012. – Режим доступу : http://www.pdfquran.com.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.