ЩОДО ПИТАННЯ «ФАЛЬСИФІКАЦІЇ» ІДЕЙ К. МАРКСА ЗА ТВОРОМ Е. ФРОММА «МАРКСОВА КОНЦЕПЦІЯ ЛЮДИНИ»

Юліана Костянтинівна Ташкова

Анотація


Головна ідея статті полягає в тому, що аналіз Е. Фромма, зосереджений на
«чистих» категоріях марксистської філософії, який присвячений викриттю
фальсифікації його ідей радянськими комуністами, не вбачає однакової природи
теорії Маркса і практики комуністів.


Ключові слова


фальсифікація марксистської філософії; комунізм; капіталізм; Е. Фромм

Повний текст:

PDF

Посилання


Мареев С., Мареева Е. История философии (общий курс). «Фрейдомарксизм» Э. Фромма. – М.: Пресс, 2005. – 487 с.

Тарасов А. Наследие Эриха Фромма для радикала конца XX – начала XXI века [Электронный ресурс] // Лекция из цикла

«Общественная мысль XX века: практически ценное для политического радикала наших дней», прочитанного в Свободном

университете им. С. Курёхина в 1996-1997 годах. – 31 марта 1997. – Режим доступа: http://radical-xxi.narod.ru/fromm.htm.

Константинов А. Радикальный гуманизм Эриха Фромма [Электронный ресурс]. – 2000. – Режим доступа: http://www.noogen.su/

humanism.htm.

Фромм Э. Душа человека. – М.: Республика, 1992. – 430 с.; Концепция человека у К. Маркса. – С. 375-415.

Маркс К., Энгельс Ф. Собрание сочинений: в 50-ти т. – М.: Политиздат, 1980. – Т. 3. Тезисы о Фейербахе. – С. 2-75.