Том 131, № 118 (2010)

Зміст

Теорія та історія політичної науки

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗМІ В УМОВАХ ДЕМОКРАТИЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ PDF
Анжела Валеріївна Акаймова
ФІЛОСОФСЬКО-ПОЛІТИЧНИЙ ПІДХІД Л. ТОЛСТОГО ДО ПРОБЛЕМИ НЕПРОТИВЛЕННЯ ЗЛУ ЯК КОНЦЕПЦІЇ ПАЦИФІСТСЬКОГО МИСЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ PDF
Аліна Андріївна Коваль
КРИЗА ВУЗІВСЬКОГО СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВА В УКРАЇНІ (СЕРЕДИНА 80-х – ПОЧАТОК 90-х РОКІВ ХХ СТ.) ТА СПРОБИ ЙОГО ПЕРЕБУДОВИ PDF
Оксана Олександрівна Федорчук
ДЕНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ЕЛІТ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ НОВОГО КОСМОПОЛІТИЧНОГО КЛАСУ PDF
Юлія Леонідівна Подаєнко
КОН’ЮНКТУРНІСТЬ У СОЦІАЛЬНО- ПОЛІТИЧНИХ НАУКАХ І ОСВІТІ PDF
Віктор Дмитрович Бронніков, Ольга Володимирівна Приймак
СУТНІСТЬ ТОЛЕРАНТНОСТІ PDF
Віталій Олександрович Ханстантинов
ПОНЯТТЯ «ГРОМАДА» У ВІТЧИЗНЯНИХ КОНЦЕПЦІЯХ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст. PDF
Тетяна Вікторівна Лушагіна
ЩОДО ПИТАННЯ «ФАЛЬСИФІКАЦІЇ» ІДЕЙ К. МАРКСА ЗА ТВОРОМ Е. ФРОММА «МАРКСОВА КОНЦЕПЦІЯ ЛЮДИНИ» PDF
Юліана Костянтинівна Ташкова
ПРОБЛЕМА КОНФОРМІЗМУ ЯК ПРОЯВУ ПРАГНЕННЯ ОСОБИ ДО ПІДКОРЕННЯ У ЗАРУБІЖНІЙ ПОЛІТИЧНІЙ ДУМЦІ 30-70-х рр. ХХ століття PDF
Анна Сергіївна Соловйова
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ У ПОГЛЯДАХ Л. ШТЕЙНА PDF
Олександр Нікіфорович Євтушенко, Ірина Володимирівна Моспаненко

ПОЛІТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

ФУНКЦІОНУВАННЯ СУЧАСНОЇ МЕДІА- СИСТЕМИ У КОНТИНЕНТАЛЬНІЙ ЄВРОПІ ТА ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ PDF
Михайло Олександрович Багмет, Юліана Вікторівна Палагнюк
ОПОРТУНІСТИЧНА ПОВЕДІНКА СУБ’ЄКТІВ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ: ТЕХНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Ольга Ігорівна Простова
ПРОЕКТУВАННЯ ВИБОРЧИХ СИСТЕМ: ОСНОВНІ ПІДХОДИ ТА ПРИНЦИПИ PDF
Роман В`ячеславович Чупрін
ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ГУМАНІСТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ» В ПОЛІТОЛОГІЇ PDF
Ксенія Євгенівна Головешкіна
СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В МЕЖАХ ЦІЛІСНОЇ ПОЛІТИКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ PDF
Ольга Юріївна Кравчук
ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ ЩОДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ БІДНОСТІ НАСЕЛЕННЯ PDF
Дмитро Олегович Міхель
ВЕЛИКИЙ БІЗНЕС ЯК ФАКТОР ПОБУДОВИ ТА РОЗВИТКУ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ PDF
Юрій Олександрович Рябой
ДОСЯГНЕННЯ КОНСЕНСУСУ МІЖ ВЛАДОЮ І ПОЛІТИЧНОЮ ОПОЗИЦІЄЮ В КОНТЕКСТІ ПРОЦЕСІВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ (ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ) PDF
Василь Володимирович Бусленко
ПОЛІТИЧНА РЕКЛАМА «ЛІВИХ» НА ДОСТРОКОВИХ ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ВИБОРАХ: АНАЛІЗ МАНІПУЛЯТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Олена Олександрівна Яцунська
ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИЗАЦІЇ МОЛОДІЖНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ PDF
К. В. Захаренко
УКРАЇНСЬКА ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ: ШЛЯХ В НІКУДИ ЧИ РЕАЛЬНИЙ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНИЙ ВЕКТОР? PDF
Олена Михайлівна Чальцева
СОЦІАЛЬНА ВРАЗЛИВІСТЬ МОЛОДИХ СПЕЦІАЛІСТІВ НА РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ PDF
Ганна Володимирівна Коваль
АДМІНІСТРАТИВНИЙ РЕСУРС ЯК ДЕСТРУКТИВНА ПОЛІТИЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ PDF
Наталія Олександрівна Ніколаєнко
ВИЗНАЧЕННЯ МЕЖ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ ІНСТИТУТІВ УКРАЇНИ PDF
Дмитро Миколайович Жовнерик
ГЕНДЕРНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЛІТИЦІ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ PDF
Аліна Михайлівна Іовчева
ДІЯЛЬНІСТЬ МОЛОДІЖНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ МИКОЛАЇВЩИНИ НА ПОЧАТКУ 2000-х РОКІВ PDF
Марина Володимирівна Гуцалова
ПОЛІТИЧНЕ ЛІДЕРСТВО: ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Ганна Леонідівна Колесніченко
РОЛЬ ПОЛІТИЧНОЇ РЕКЛАМИ В ЕЛЕКТОРАЛЬНОМУ МАРКЕТИНГУ PDF
Віталій Темирівський
ДО ПИТАННЯ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНИХ СУДОВО-ЕКСПЕРТНИХ УСТАНОВ PDF
Павло Іванович Репешко

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

РОСІЯ – НАТО: ТРАНСФОРМАЦІЯ ДВОСТОРОННІХ ВІДНОСИН PDF
Вікторія Костянтинівна Осіпович
ЕНЕРГЕТИЧНА ГЕОПОЛІТИКА РОСІЇ ЗА ПРЕЗИДЕНТСТВА В. ПУТІНА PDF
Євген Валерійович Магда
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ САНКЦІЙ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ PDF
Юлія Олександрівна Седляр
КИТАЙ У ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІЙ СТРАТЕГІЇ США (1990-ті – 2000-ні рр.) PDF
Олександр Володимирович Шевчук
ЗОВНІШНІ ДЖЕРЕЛА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛЕГІТИМНОСТІ ПОЛІТИЧНОЇ ВЛАДИ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ PDF
Євген Григорович Цокур
ЕТНОКУЛЬТУРНИЙ ЧИННИК І ПЕРСПЕКТИВИ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ОРІЄНТИРІВ УКРАЇНИ PDF
Ірина Дмитрівна Дудко
ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ КОНЦЕПЦІЇ РОЗПОДІЛУ ВЛАДИ (ЗАРУБІЖНИЙ І ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД) PDF
Юлія Вікторівна Ложмець