ІДЕОЛОГІЯ АНАРХІЗМУ В ПОЛІТИЧНІЙ ДУМЦІ УКРАЇНИ: В ПОШУКАХ ІДЕЙ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Сергій Іванович Шкірчак

Анотація


У статті розглядається місце ідеології анархізму в історії політичної думки України, наголошується на недостатній увазі дослідників-політологів до проблеми українського анархізму. Визначаються основні ідейні положення деяких представників українського анархізму (духобори, махновський рух) у контексті проблеми становлення громадянського суспільства та місцевого самоврядування в сучасній Україні

Ключові слова


ідеологія анархізму; духобори; махновський рух; українська політична думка; громадянське суспільство

Повний текст:

PDF

Посилання


Боровик М. Анархістський рух в Україні (1917-921 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : спец. 07.00.01 / М. Боровик. – К., 2002. – 19 с.

Зотов В. Д. Десять тезисов изучения истории политической и правовой мысли / В. Д. Зотов // Вестник Российского университета дружбы народов. – Cерия : Политология. – 1999. – № 1. – С. 16–23.

Лебеденко О. Анархісти в Україні у другій половині ХІХ ст. / О. Лебеденко, М. Швенько // Історія України. – 2001. – № 21–24. – С. 1–3.

Назаров И. Идеология и политическая практика махновского движения : дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 / Икентий Юрьевич Назаров. – Москва, 2006. – 191 с.

Организационная Платформа Всеобщего союза анархистов // Анархисты. Документы и материалы. 1883-1935 гг. Т. 2. 1917-1935 гг. – М. : РОССПЭН, 1999. – С. 471–494.

Проект декларации Революционной Повстанческой армии Украины (махновцев) // Анархисты. Документы и материалы. 1883-1935 гг. Т. 2. 1917-1935 гг. – М. : РОССПЭН, 1999. – С. 354–361.

Савченко В. Жертвопринесення революції. Маргінальні терористи «південного» анархізму: «П’ятирічка терору» (1905-1909 рр.) в Україні [Електронний ресурс] / В. Савченко // Незалежний культурологічний часопис «Ї». − 2002. − № 25. – Режим доступу до журналу : http://www.ji.lviv.ua/n25texts/savchenko.htm.

Ситник О. Ідеологія анархістського руху в Україні періоду 1917–1921 років / О. Ситник // Схід. – 2009. – № 5 (96). – С. 78–80.

Чоп В. Проблема місцевого самоврядування в ідеології та політичній практиці махновського руху (1917–1921 рр.) / В. М. Чоп // Наукові праці історичного факультету ЗДУ. – Вип. VІІІ. – Запоріжжя, 1999. – С. 39–46.

Шубин А. Анархистский социальный эксперимент. Украина и Испания. 1917–1939 годы / А. В. Шубин. – М. : ИВИ РАН, 1998. – 232 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.