Том 149, № 137 (2010)

Зміст

Теорія та історія політичної науки

ТЕХНОЛОГИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: КАТЕГОРИАЛЬНО-КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ PDF
Петро Васильович Кузьмін
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ТРАНСФОРМАЦІЙ СИСТЕМИ ПОЛІТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ СУЧАСНИХ УКРАЇНЦІВ PDF
Олеся Олександрівна Левченко
ЗАЗИРАЮЧИ У МАЙБУТНЄ: СЦЕНАРІЇ ІНВОЛЮЦІЇ ДЕФЕКТНОЇ ДЕМОКРАТІЇ В УКРАЇНІ PDF
Юрій Володимирович Мацієвський
ЛАТЕНТНА ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТЕРОРИСТИЧНИХ, КРИМІНАЛЬНИХ УГРУПОВАНЬ ТА НЕДЕРЖАВНИХ ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАНЬ PDF
Вадим Євгенович Курілло, Віталій Володимирович Литвиненко
ОЗНАКИ МАРГІНАЛЬНОСТІ ПОЛІТИЧНОЇ ВЕРХІВКИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ PDF
Віктор Дмитрович Бронніков
ПРОЕКТУВАННЯ ВИБОРЧИХ СИСТЕМ: СТРУКТУРА ВИБОРЧОГО БЮЛЕТЕНЯ PDF
Роман В’ячеславович Чупрін
ОСОБЛИВОСТІ ДЕМОКРАТИЧНОГО ПРОЦЕСУ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ PDF
Тетяна Олександрівна Славко
РОЗВИТОК ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ЯК НАПРЯМОК ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА PDF
Юлія Вікторівна Ломжець
ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ПРОБЛЕМАТИКИ ДЕПЕРСОНАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ (Б. БЕТТЕЛЬГЕЙМ, Е. БЕРН, Е. АРОНСОН) PDF
Анна Сергіївна Соловйова
ІДЕОЛОГІЯ АНАРХІЗМУ В ПОЛІТИЧНІЙ ДУМЦІ УКРАЇНИ: В ПОШУКАХ ІДЕЙ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА PDF
Сергій Іванович Шкірчак
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОНЯТТЯ «ПОЛІТИЧНА КОН’ЮНКТУРА» PDF
Ольга Володимирівна Приймак
ТРАНСФОРМАЦІЯ ПОЛІТИЧНИХ РЕЖИМІВ УКРАЇНИ І ПОЛЬЩІ: ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ТЕНДЕНЦІЙ PDF
Тетяна Володимирівна Срібна
НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ: СПРОБИ ФОРМАЛІЗОВАНОГО ВИРАЗУ В СУЧАСНИХ ПОЛІТОЛОГІЧНИХ СТУДІЯХ PDF
Вадим Сергійович Караваєв
ІДЕЯ СЛОВ’ЯНСЬКОЇ ЄДНОСТІ В ПОГЛЯДАХ СЛОВ’ЯНОФІЛІВ PDF
Євген Олександрович Купін
ПРЕЗИДЕНТСЬКА РЕСПУБЛІКА ЯК ПАРАДИГМА ВЗАЄМОДІЇ ПОЛІТИЧНИХ ІНСТИТУТІВ PDF
Ігор Григорович Алєксєєнко

ПОЛІТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

ДО ПИТАННЯ ПРО ЕЛІТУ, ВЛАДУ, СУСПІЛЬСТВО: УКРАЇНА У ВИМІРІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРЕЗИДЕНТСЬКОЇ ВЛАДИ США PDF
Ірина Дмитрівна Дудко
ДЕРЖАВНА ВЛАДА І МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ: МОЖЛИВІ МОДЕЛІ ВЗАЄМОВІДНОСИН PDF
Олександр Никифорович Євтушенко
ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМ УПРАВЛІННЯ У ПОЛІТИЧНІЙ СФЕРІ PDF
Віра Миколаївна Ярошенко
ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ PDF
Федір Григорович Семенченко
СТРАТЕГІЇ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ ПОЛІТИКО-ДІЛОВОЇ ЦИКЛІЧНОСТІ ТА ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМИ ЗМІНАМИ (I) PDF
Ольга Ігорівна Простова
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЗОРОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ PDF
Ганна Леонідівна Колесніченко
ДІЙОВІ ОСОБИ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ PDF
Дмитро Миколайович Жовнерик

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

БЕЗПЕКОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ АЗІЙСЬКО-ТИХООКЕАНСЬКОГО РЕГІОНУ В ПОСТБІПОЛЯРНИЙ ПЕРІОД PDF
Олександр Володимирович Шевчук
ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВХОДЖЕННЯ УКРАЇНИ ДО МІЖДЕРЖАВНИХ СОЮЗІВ У НАУКОВИХ ПРАЦЯХ О. ЕЙХЕЛЬМАНА PDF
Ярина Богданівна Турчин
САНКЦІЇ У ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ PDF
Юлія Олександрівна Седляр
TRANSATLANTIC PARTNERSHIP AND INTERNATIONAL SECURITY IN CURRENT SYSTEM OF INTERNATIONAL RELATIONS PDF (English)
Володимир Павлович Маковеєнко
ПОЛІТИКА СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА ЄС ТА УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ PDF
В. М. Малік
ПОЗИЦІЯ ПОЛЬЩІ ЩОДО РОСІЙСЬКОЇ КОНЦЕПЦІЇ ПРОТИДІЇ РОЗШИРЕННЮ НАТО PDF
Ігор Євгенович Целенда
РОЛЬ УКРАЇНИ В НОВІЙ СТРАТЕГІЧНІЙ КОНЦЕПЦІЇ НАТО PDF
Тетяна Вікторівна Брежнєва
КОПЕНГАГЕНСЬКІ КРИТЕРІЇ ЯК ЧИННИКИ РОЗБУДОВИ ДЕМОКРАТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА НАБЛИЖЕНОСТІ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО РІВНЯ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ PDF
Дмитро Олегович Міхель

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

ІДЕЯ ДЕМОКРАТИЗМУ В СУСПІЛЬНО- ПОЛІТИЧНІЙ ВІЗІЇ О. ЕЙХЕЛЬМАНА PDF
Микола Семенович Іванов