ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЇ У ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ

Н. Ю. Вахрамаєєва

Анотація


Аналізуються сучасні тенденції використання політичних Інтернет-технологій у діяльності політичних партій, описуються Інтернет-комунікації деяких українських політичних партій.

Ключові слова


Інтернет-технології; Інтернет-комунікації; політичні партії; політична комунікація

Повний текст:

PDF

Посилання


Атаманчук Г. А. Політичний менеджмент: теорія та практика політтехнологій / Г. А. Атаманчук, А. М. Гірник. – Видання друге, виправлене та доповнене. – Рівне : «Перспектива», 2005. – 296 с.

Вершинин М. С. Политическая коммуникация в информационном обществе: перспективные направления исследований / М. С. Вершинин // Актуальные проблемы теории коммуникации : Сборник научных трудов. – СПб. – Изд-во СПбГПУ, 2004. – С. 98–107.

Грачев М. Н. Демократия: методология исследования, анализ перспектив / М. Н. Грачев, А. С. Мадатов. – М. : Изд-во «Алкигамма», 2004. – 128 с.

Маліс О. Політичний сайт як посередник між суб’єктами політики та суспільством [Електронний ресурс] / О. Маліс // Віче. – Режим доступу : http://viche.info/.

Чеснаков А. А. Ресурсы INTERNET и российские политические технологии: состояние и перспективы развития / А. А. Чеснаков // Вестник МГУ. – Сер. 18. – Социология и политология. – 1999. – № 4. – С. 65–66.

Штурхецький С. Передумови використання Е-комунікацій при вирішенні комунікативних завдань місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / С. Штурхецький. – Режим доступу : http://naub.org.ua/.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.