Том 155, № 143 (2011)

Зміст

Статті

ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ ТА РУМУНІЇ PDF
Сергій Іванович Бостан
СКАНДИНАВСЬКИЙ ВЕКТОР ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ: ПОЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Тетяна Юріївна Бочкарьова
ОПЕРАЦІЇ ПРОТИ ПІРАТІВ: ШЛЯХ ДО НОВОЇ МОРСЬКОЇ СТРАТЕГІЇ НАТО PDF
Тетяна Вікторівна Брежнєва
СПІЛЬНІ АСПЕКТИ ІММІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ США І КАНАДИ В 90-ТІ РОКИ XX СТОЛІТТЯ PDF
Надія Миколаївна Бурейко
ЛІБЕРАЛЬНА ДЕРЖАВА І ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ЯК МЕХАНІЗМИ УЗГОДЖЕННЯ ІДЕНТИЧНОСТЕЙ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ПОЛІТИЧНИХ І СОЦІАЛЬНИХ ВІДНОСИН PDF
Зіновій Олексійович Буричко
ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЇ У ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ PDF
Н. Ю. Вахрамаєєва
СТАНОВИЩЕ ЧУЖИНЦЯ У ПОЛІТИЧНІЙ ДУМЦІ АНТИЧНОСТІ PDF
Андрій Гарабадин
НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА: СУТНІСТЬ, ОЗНАКИ, КОНЦЕПЦІЯ ТА ГЕОПОЛІТИЧНІ ЧИННИКИ PDF
Олексій Володимирович Глазов
ФОРМУВАННЯ МУЛЬТИКУЛЬТУРНОГО СУСПІЛЬСТВА В КАЗАХСТАНІ: ОСОБЛИВОСТІ, ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН PDF
Анастасія Вікторівна Гордієнко
ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНА «ПРАВИЦЯ» НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ЗАРУБІЖНОЇ ПОЛІТОЛОГІЧНОЇ НАУКИ PDF
Василь Олегович Гуменюк
ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ТА ІНСТИТУТИ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ В ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНІ PDF
Олександр Никифорович Євтушенко
ДЕРЖАВОТВОРЧІ ІДЕЇ ПРЕДСТАВНИКІВ НАРОДНИЦЬКО-ДЕМОКРАТИЧНОГО НАПРЯМКУ МІЖВОЄННОГО ПЕРІОДУ (1918-1945 рр.) PDF
Ольга Ярославівна Івасечко
ТОЛЕРАНТНІСТЬ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЛЕМІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVI СТ. – ПОЧАТКУ XVII СТ. PDF
Євген Георгійович Казачинський
ІДЕОЛОГІЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ В УКРАЇНІ PDF
Євген Олександрович Касап
ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ БЕЗРОБІТНИХ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ PDF
Світлана Олександрівна Коваленко
СУЧАСНІ МУЛЬТИКУЛЬТУРНІ ДЕМОКРАТІЇ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ (НА ПРИКЛАДІ БЕЛЬГІЇ, КАНАДИ ТА ШВЕЙЦАРІЇ) PDF
Вадим Євгенович Курілло, Сергій Михайлович Чевдар
«РОЗКОЛОТЕ ГОЛОСУВАННЯ» ЯК ПОКАЗНИК КЛІЄНТАЛЬНО-ПАТРОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ЕЛЕКТОРАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ МЕШКАНЦІВ МИКОЛАЇВЩИНИ PDF
Дінара Анатоліївна Локтіонова
ОСОБЛИВОСТІ ЗМІНИ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ КОНФОРМАЦІЇ У ПОЛІТИЧНІЙ ПОВЕДІНЦІ УКРАЇНЦІВ У ПЕРІОД ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ PDF
Леся Олександрівна Левченко
ФОРМУВАННЯ ЕТНОКУЛЬТУРНОЇ САМОСВІДОМОСТІ РУСИНІВ ЗАКАРПАТТЯ (ПЕРІОД ЧЕХОСЛОВАЦЬКОЇ ОКУПАЦІЇ) PDF
Наталія Василівна Марчук
ВИЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В СУЧАСНІЙ ПОЛІТИЧНІЙ НАУЦІ PDF
Ганна В'ячеславівна Музиченко