«РОЗКОЛОТЕ ГОЛОСУВАННЯ» ЯК ПОКАЗНИК КЛІЄНТАЛЬНО-ПАТРОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ЕЛЕКТОРАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ МЕШКАНЦІВ МИКОЛАЇВЩИНИ

Дінара Анатоліївна Локтіонова

Анотація


У статті подається порівняльний аналіз результатів голосування мешканців Миколаївщини на парламентських виборах 1998, 2002 та 2006 рр. Зокрема, приділяється увага голосуванню в одномандатних виборчих округах. Робиться висновок, що для мешканців Миколаївщини є характерним явище «розколотого голосування», що виступає як один із показників клієнтально-патрональної моделі електоральної поведінки громадян

Ключові слова


вибори; електоральна поведінка; електорат; клієнтально-патрональна модель електоральної поведінки; «розколоте голосування»

Повний текст:

PDF

Посилання


Петров О. В. Соціальне регулювання електоральної поведінки в умовах українського суспільства, що трансформується : дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.07 / О. В. Петров. – Харківський державний університет. – Харків, 1999. – 180 арк.

Зубченко О. С. Електоральна культура як об’єкт соціологічного дослідження : дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.04 / О. С. Зубченко. – Гуманітарний університет «Запорізький ін-т державного та муніципального управління». – Запоріжжя, 2007. – 234 арк.

Руженцева В. І. Політичні орієнтації пострадянського студентства: динаміка та факторна обумовленість : дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.04 / В. І. Руженцева. – Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2007. – 194 арк.

Безрукавников И. А. Теоретические и практические проблемы изучения электорального поведения избирателей муниципальных образований : монография / И. А. Безрукавников. – Астрахань : Изд-во АГТУ, 1999. – С. 21–23.

Позняк Д. Соціально-психологічні механізми політичної свідомості виборців / Д. Позняк // Соціальна психологія. – 2004. – № 1. – C. 31–45.

Грин Д. П. Объяснение политики с позиций теории рационального выбора: почему так мало удалось сделать? / Д. П. Грин, И. Шапиро // Полис. – 1994. – № 3. – С. 122–149.

Обрані в багатомандатному виборчому окрузі [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.cvk.gov.ua/pls/ vd2002/webproc0v?kodvib=1&rejim=0.

Обрані в одномандатних виборчих округах [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.cvk.gov.ua/pls/vd2002/ webproc0v?kodvib=1&rejim=0.

Кляхін Д. Миколаїв: усе ще червоний? Чи сірий? [Електронний ресурс] / Д. Кляхін // День. – 1999. – № 218. – 25 листопада. – Режим доступу : http://www.day.kiev.ua/7421/.

Яцунська О. О. Миколаїв від перебудови до незалежності: історико-політичний аналіз / О. О. Яцунська. – Миколаїв, 2007. – С. 117–253.

Торжинский А. Наш чужой депутат [Електронний ресурс] / А. Торжинский // Николаевские новости. – 2005. – 28-31 марта. – Режим доступу : http://www.niknews.mk.ua/archiv/arc3.shtml?2005/13/64.

Политическая элита украинских регионов [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://srch.slav.hokudai.ac.jp/ukrregions/ data/141.html.

Життєвий та професійний шлях кандидатів на пост Президента України 2004 р. Анатолій Кирилович Кінах [Електронний ресурс]. – Режим доступу : ttp://www.ucipr.kiev.ua/modules.php?op=modload&name= News&file=article&sid=3844.

Стріха М. Хотіли як краще, а вийшло як завжди, або ж пропаганда як засіб уникнути агітації [Електронний ресурс] / М. Стріха. – 2002. – 15 січня. – Режим доступу : http://www.pravda.com.ua/news/2002/1/15/20614.htm.

Вимкнули світло – чекай на приїзд Ющенка – 2002. – 27 лютого [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.pravda.com.ua/news/2002/2/27/21499.htm.

Деякі примхи партійного рекламування у період виборів [Електронний ресурс] // Research Update. – № 7/255. – 2002. – 18 лютого. – Режим доступу : http://www.ucipr.kiev.ua/modules.php?op=modload&name= News&file=article&sid=1842&mode=thread&order=0&thold=0.

Обрані в багатомандатному виборчому окрузі виборів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.cvk.gov.ua/pls/vd2002/ webproc0v?kodvib=1&rejim=0.

Обрані в одномандатних виборчих округах [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.cvk.gov.ua/pls/vd2002/webproc0v?kodvib=1&rejim=0.

Кузнецов А. Миколаїв: місто й електоральне поле в тумані [Електронний ресурс] // Контекст – 2002. − № (13). − Режим доступу : http://www.ucipr.kiev.ua/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=1849&mode=thread&order=0&thold=0.

Круглов Николай Петрович [Електронний ресурс]. − Режим доступу : http://srch.slav.hokudai.ac.jp/ukrregions/data/140.html.

Партії, які за підсумками голосування набрали 4 % та більше у регіоні [Електронний ресурс]. − Режим доступу : http://www.cvk.gov.ua/pls/vd2002/webproc0v.

Відомості про підрахунок голосів виборців в межах регіону України [Електронний ресурс]. − Режим доступу : http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2006/W6P001.

Кресла депутатов Николаевского горсовета дождались своих хозяев! / Николаевские новости. − 2006. − 24−30 апреля.

В новый состав Николаевского облсовета прошли 12 безработных, 10 пенсионеров, 21 прежний депутат, настоятель храма и слесарь... // Николаевские новости. − 2006. − 8−14 мая.

Виборчий список партії (блоку). Блок Н.Вітренко «Народна опозиція» [Електронний ресурс]. − Режим доступу : http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2006/W6P001.

Передвиборна програма Блоку Наталії Вітренко «Народна опозиція» Прогресивної соціалістичної партії України та Партії «Русько-Український Союз» (РУСЬ) [Електронний ресурс] // Голос України – 2006. – 7 березня. Режим доступу : http://www.rada.gov.ua/LIBRARY/povni_text/program_vitrenko.html.

Виборчий список партії (блоку) «Народний блок Литвина» [Електронний ресурс]. − Режим доступу : http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2006/W6P001.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.