ІДЕОЛОГІЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ В УКРАЇНІ

Євген Олександрович Касап

Анотація


У статті робиться аналіз ідеологічних трансформацій політичних партій України з моменту формування багатопартійності. Зазначається вплив цих чинників на виборчі перегони та загальну характеристику партійної системи. Вказується тенденція до поширення масових партій «універсального» типу. Розглядаються подальші перспективи розвитку партійного спектру Української держави.

Ключові слова


політична партія; блок політичних партій; політична ідеологія; «універсальна партія»

Повний текст:

PDF

Посилання


Довгий С. В. Партійний сегмент суспільства як чинник інституалізації влади в Україні / С. В. Довгий // Нова парадигма. – 2006. – Вип. 52. – С. 139−148.

Косілова О. І. Політичні партії, громадські рухи та об’єднання у структурі громадянського суспільства / О. І. Косілова // Нова парадигма. – 2006. – Вип. 56. – С. 123−132.

Говорін В. Україна: процес творення партій тоталітарного типу / В. Говорін // Універсум. – 2006. − № 1−2 (147−148). – С. 14−16.

Примуш М. Політико-правове регулювання діяльності політичних партій / М. Примуш. – Д., 2001. – 338 с.

Шайгородський Ю. Багатопартійність і проблеми ідеологічної ідентифікації / Ю. Шайгородський, К. Меркотан // Політичний менеджмент. – 2006. – № 1 (16). – C. 176–182.

Кармазіна М. Демократи, соціалісти й «третя сила» у боротьбі за владу (1991–1994 рр.) / М. Кармазіна // Політичний менеджмент. – 2005. – № 6 (15). – C. 49–5.7

Короткий оксфордський політичний словник / [пер. з англ. ; за ред. І. Макліна й А. Макмілана]. – К. : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2005. – 789 с.

Фромм Э. Психоанализ и этика / Э. Фромм. – М. : Республика, 1993. – 416 с.

Недюха М. Ідеологія як критерій класифікації політичних партій / М. Недюха, О. Михайлич // Політичний менеджмент. – 2006. – № 2 (17). – С. 45–53.

Недюха М. П. Системний аналіз історичних типів європейської ідеології / М. П. Недюха. – Ірпінь : Академія державної податкової служби України, 2001. – 195 с.

Поліщук І. Політичні партії як суб’єкти виборчого процесу / І. Поліщук // Політичний менеджмент. – 2005. – № 6 (15). – С. 42–48.

Войтків В. Партійна система України: етапи становлення та їх особливості / В. Войтків // Політичний менеджмент. – 2007. – № 2. – С. 114–122.

Петров О. Стратегії політичних сил на парламентських виборах 2006 року / О. Петров // Політичний менеджмент. – 2006. – № 1 (16). – C. 18–26.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.