ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ

Сергій Дмитрович Шаталюк

Анотація


Досліджується історичний досвід діяльності державних органів влади по наданню правової допомоги особі. Автор виявив основні умови забезпечення безоплатної правової допомоги. У статті розглянуті позитивні приклади використання в сучасній практиці забезпечення безоплатної правової допомоги

Ключові слова


державні органи влади; правова держава; права людини; стандарти прав людини; безоплатна правова допомога; доступність правової допомоги

Повний текст:

PDF

Посилання


Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 30. – Ст. 141.

Теорія держави і права. Академічний курс : підручник / За ред. О. В. Зайчука, Н. М. Оніщенко. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 688 с.

Політологія: Підручник / За заг. ред. І. С. Дзюбка, К. М. Левківського. – К. : Вища школа, 1998. – С. 98.

Права человека и политическое реформирование (юридические, этические, социально-психологические аспекты). / Ответств. ред. Е. А. Лукашева. – Москва, 1997. – С. 5.

Обзоръ исторіи русскаго права / Проф. М. Ф. Владимірскаго-Буданова. Издание шестое. С. Петербургъ, Киевъ: Издание книгопродавца Н.Я.Оглоблина, 1909. – C. 10-12.

Адвокатура України: Навчальний посібник / За ред. В. К. Шкарупи. – К. : Знання, 2008. – С. 32.

Кримінально-процесуальний кодекс України від 28 грудня 1960 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. 1961. – № 2. – Ст. 15.

Майкут Х. В. Литовські статути та їх застосування в Україні / Х. В. Майкут // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2008. – № 2. – С. 8.

Савуляк Р. Організація, структура та правовий статус органів прокуратури Російської імперії за судовою реформою 1864 р. в українських губерніях / Р. Савуляк // Вісник Львівського університету. – 2009. – Вип. 48. – С. 60.

Международные акты о правах человека. Сборник документов. – М. : Издательская группа НОРМА-ИНФРА М, 1998. – С. 40-58, 542.

Про заходи щодо реформування безоплатної правової допомоги: Наказ Міністерства юстиції України № 58/7 від 24 січня 2006 р. // http://zakon.rada.gov.ua.

Про Концепцію формування системи безоплатної правової допомоги в Україні: Указ Президента України № 509/2006 вiд 09 червня 2006 р. // Офіційний вісник України. – 2006. – № 24. – Ст.

Проект Закону України «Про безоплатну правову допомогу» № 4406 від 24 квітня 2009 р. // http://zakon.rada.gov.ua.

Про прийняття за основу проекту Закону України про безоплатну правову допомогу: Постанова Верховної Ради України № 1497-VI вiд 10 червня 2009 р. // http://zakon.rada.gov.ua

Про безоплатну правову допомогу: Закон України від 02 червня 2011 р. // Офіційний вісник України. – 2011. – № 51. – Ст. 2009.

Про затвердження Типового положення про юридичну клініку вищого навчального закладу України: Наказ Міністерства освіти і науки України № 592 від 3 серпня 2006 р. // Офіційний вісник України. – 2006. – № 32. – Ст. 2365.

Про поліпшення роботи з надання нотаріальних послуг населенню: Наказ Міністерства юстиції України № 914/5 від 30 травня 2008 р. // Офіційний вісник України. – 2008. – № 40. – Ст. 1338.

Про нотаріат: Закон України від 02 вересня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1993. – № 39. – Ст. 383.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.