Том 178, № 166 (2012)

Зміст

Статті

ВПЛИВ МАРГО-МІГРАЦІЙЦНИХ ПРОЦЕСІВ НА ВНУТРІШНЮ ПОЛІТИКУ ФРАНЦІЇ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ PDF
Віктор Дмитрович Бронніков, Олена Валеріївна Нефедова
ЧОРНОМОРСЬКА КОНЦЕПЦІЯ ЮРІЯ ЛИПИ У ГЕОПОЛІТИЧНІЙ ДУМЦІ УКРАЇНИ PDF
Юлія Валеріївна Василевич
НАСЛІДКИ ГЛОБАЛЬНОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ ДЛЯ АМЕРИКАНСЬКОЇ МОДЕЛІ КАПІТАЛІЗМУ PDF
Дмитро Володимирович Василенко
КОНЦЕПЦІЯ МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМУ В СУЧАСНОМУ НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ PDF
Анастасія Вікторівна Гордієнко
ДІАЛОГ ЯК УМОВА ПОЛІТИЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ТА МЕХАНІЗМ ЗАЛУЧЕННЯ СУСПІЛЬНО- ПОЛІТИЧНИХ АКТОРІВ ДО ПОЛІТЧНОГО ПРОЦЕСУ PDF
Наталія Анатоліївна Громадська, Тетяна Олександрівна Славко
ПЕРЕСЕЛЕНСЬКА ПОЛІТИКА РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ В НІМЕЦЬКИХ НАЦІОНАЛЬНИХ РАЙОНАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ В ПЕРІОД НЕПУ PDF
Марина Едуардівна Козирева
УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ ПРАВ ЛЮДИНИ: СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПРОБЛЕМИ PDF
Наталія Михайлівна Колесніченко
ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ PDF
Вадим Євгенович Курілло, Елеонора Мирджамалівна Бабаєва
ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА УРЯДУ А. МЕРКЕЛЬ КРІЗЬ ПРИЗМУ «КОНФЛІКТУ ПОКОЛІНЬ» У ХДС: БОРОТЬБА МІЖ ТРАДИЦІЄЮ ТА ІННОВАЦІЄЮ У СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ PDF
Михайло Михайлович Кухтін
ОСОБЛИВОСТІ ЕВОЛЮЦІЇ ТРАНСАТЛАНТИЧНОГО ПАРТНЕРСТВА У ПОСТБІПОЛЯРНОМУ СВІТІ PDF
Дмитро Михайлович Лакішик
СПЕЦІАЛЬНІ ДОСЛІДНИЦЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК ЕЛЕМЕНТ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА PDF
Віталій Володимирович Литвиненко
ПОЛІТИЧНА І ПАРТІЙНА ІДЕОЛОГІЯ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: РІЗНОВЕКТОРНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ PDF
Володимир Миколайович Лісовський
НАСЛІДКИ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ 2008-2011 РР. ДЛЯ РОЗВИТКУ ДЕМОКРАТИЧНИХ ІНСТИТУТІВ ЄС PDF
Оксана Леонідівна Пилявець
СУЧАСНІ КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ І РОЗШИРЕННЯ СФЕРИ СТРАТЕГІЇ PDF
Ірина Іванівна Погорська
ГРОМАДСЬКІ РАДИ ПРИ ЦЕНТРАЛЬНИХ ТА МІСЦЕВИХ ОРГАНАХ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ PDF
Ганна Леонідівна Попова
СТРАТЕГІЇ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ ПОЛІТИКО-ДІЛОВОЇ ЦИКЛІЧНОСТІ ТА ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМИ ЗМІНАМИ (IІІ) PDF
Ольга Ігорівна Простова
ВПЛИВ ЄС НА РОЗВИТОК ЄВРО-АМЕРИКАНСЬКОГО ВИМІРУ МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ PDF
Максим Ігорович Ратніков
ПРОБЛЕМА ПІДГОТОВКИ САНКЦІЙНОЇ РЕЗОЛЮЦІЇ ООН ПРОТИ ІРАНУ У 2006 р. У ДИПЛОМАТІЇ ЄС І США PDF
Юлія Олександрівна Седляр
ФУНКЦІОНАЛЬНА РОЛЬ НАДНАЦОНАЛЬНИХ ІНСТИТУТІВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СПІЛЬНОЇ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ (НА ПРИКЛАДІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОМІСІЇ) PDF
Яна Віталіївна Сергієнко
РОЛЬ ГРУЗІЇ В ПРОЦЕСІ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ КАНАЛІВ ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ ДЛЯ ЄС PDF
Давіт Сухіашвілі
СУТНІСТЬ ТА ВИДИ ПОЛІТИЧНИХ МЕРЕЖ У КОНТЕКСТІ ПОЛІТИЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ PDF
Анастасія Валеріївна Ткаченко
РУСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА У МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ СУЧАСНОСТІ PDF
Олександр Петрович Тригуб
ПРОЕКТУВАННЯ ВИБОРЧИХ СИСТЕМ: ФОРМУВАННЯ ВИБОРЧИХ ОКРУГІВ PDF
Роман В'ячеславович Чупрін
ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ PDF
Сергій Дмитрович Шаталюк
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕСТРУКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У КОНТЕКСТІ ВИБОРЧИХ КАМПАНІЙ PDF
Тетяна Василівна Ященко