ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО ТА ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ

Наталія Віталіївна Лютко

Анотація


Процес розвитку інформаційного суспільства супроводжується зміною ціннісних орієнтацій особистості. Інформація перетворюється із засобу в мету, стандартизує поведінку, інтереси, нахили людей, зростає розбіжність індивідуальних і групових ціннісних орієнтацій

Ключові слова


інформаційне суспільство; цінності; ціннісні орієнтації

Повний текст:

PDF

Посилання


Барынькина Н. П. Ценностные ориентации человека и информационное общество [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://psysis.ru/?Cennostnye_orientacii_cheloveka_i_informacionnoe_obshestvo.

Друкер П. Эра социальной трансформации [Електронній ресурс] / Друкер П. – Режим доступу : http://www.archipelag.ru/geoeconomics/osnovi/leader/transformation/.

Инглегарт Р. Культурный сдвиг в зрелом индустриальном [Електронний ресурс] / Р. Инглегарт // Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология / Под редакцией В. Л. Иноземцева. – М. : Academia, 1999. – 640 с. – Режим доступу : http://iir-mp.narod.ru/books/inozemcev/page_1245.html.

Иноземцев В. Л. Современное постиндустриальное общество: природа, противоречия, перспективы [Електронній ресурс] / Иноземцев В. Л. – Режим доступу : http://www.i-u.ru/biblio/archive/inosemcev_sovr/.

Класики політичної думки від Платона до Макса Вебера / [перекл. з нім /під ред. проф. Євгенія Причепія]. – Київ : Тандем, 2002. – 584 с.

Корнейчук Б. В. Кризи механистической ценности в информационном обществе [Електронний ресурс] / Корнейчку Б. В. – Режим доступу : http://labecon.spbstu.ru/userfiles/krizis_mech.doc.

Костина А. В. Тенденции развития культуры информационного общества: анализ современных информационных и постиндустриальных концепций [Електронний ресурс] / А. В. Костина – Режим доступу : http://zpu-journal.ru/e-zpu/2009/4/Kostina_Information_Society.

Поликарпова Е.В. Аксиологические функции масс-медиа в современном обществе / Е. В. Поликарпова. – Ростов-на-Дону: Изд-во СКНЦ ВШ; – Таганрог : Изд-во ТРТУ, 2002. – 66 с.

Тоффлер А. Футурошок / А. Тоффлер, перекл. з англ., СПб., 1997. – 464 с.

Юрченко Е. А. Традиціоналістська парадигма соціальної модернізації / Е. А. Юрченко // Мультиверсум. Філософський альманах. – К. : Центр духовної культури. – 2004. – № 42. – С. 15.

Яницкий М. С. Ценностные ориентации личности как динамическая система / М. С. Яницкий [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://hpsy.ru/public/x2754.htm.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.