Том 182, № 170 (2012)

Зміст

Статті

КОНФЛІКТИ КОАЛІЦІЙ ЯК УМОВА НЕСТАБІЛЬНОСТІ ПАРЛАМЕНТУ В УКРАЇНІ PDF
Віктор Дмитрович Бронніков, Ольга Георгіївна Степаненко
ВИСУВАННЯ ТА РЕЄСТРАЦІЯ СУБ’ЄКТІВ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ ЯК АСПЕКТ ПРИНЦИПУ ЗАГАЛЬНОГО ПАСИВНОГО ВИБОРЧОГО ПРАВА PDF
Микола Антонович Бучин
БАГАТОМАНІТНІСТЬ МІЖНАРОДНИХ АКТОРІВ: ПРОБЛЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ PDF
Леся Олексіївна Дорош
ЗАЛЕЖНІСТЬ МОДЕЛЕЙ МЕДІАПОЛІТИКИ ВІД ПОЛІТИЧНОГО РЕЖИМУ PDF
Вадим Валерійович Волянський
ПОЛІТИКА УКРАЇНИ ЩОДО ВИМУШЕНИХ МІГРАНТІВ: ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ТА АДАПТАЦІЯ ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ PDF
Тетяна Олеговіна Гнатюк
ТРАНСФОРМАЦІЯ ПОЛІТИЧНОГО ЛАДУ ІІ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ (1935 Р.) ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ХАРАКТЕР УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИХ ВІДНОСИН PDF
Руслан Богданович Демчишак
КОНВЕРТАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ КАНДИДАТА НА ПОСАДУ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ В. Ф. ЯНУКОВИЧА У ПРЕЗИДЕНТСЬКІЙ ВИБОРЧІЙ КАМПАНІЇ 2010 РОКУ PDF
Максим Сергійович Забєля
ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО І ДЕРЖАВА: ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ТА СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ PDF
Сергій Карпович Костючков
ЗАГАЛЬНІ РИСИ ЛАТЕНТНОЇ СКЛАДОВОЇ ПОЛІТИЧНОГО ПРОЦЕСУ PDF
Вадим Євгенович Курілло, Кирило Миколайович Рижанов
СПЕЦІАЛЬНІ ДОСЛІДНИЦЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ (1976-1991 РР.) PDF
Віталій Володимирович Литвиненко
НАЦІОНАЛЬНА КОНСОЛІДАЦІЯ УКРАЇНИ В УМОВАХ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА PDF
Галина Іванівна Луцишин
The Adequacy of Russian Foreign Policy Ideas and Instruments in European Security System PDF (English)
Володимир Павлович Маковеєнко
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЛІБЕРАЛЬНОЇ МОДЕЛІ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА PDF
Юрій Васильович Марченко
ПЕРСОНА ЯК БРЕНД У ПОЛІТИЧНОМУ ПОЛІ. ІМІДЖ І РЕПУТАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ ЯК СКЛАДОВА БРЕНДИНГУ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ PDF
Тетяна Леонтіївна Нагорняк
МІЛІТАРНА МІФОЛОГІЯ І «МАЛЕНЬКА ПЕРЕМОЖНА ВІЙНА» PDF
Олег Володимирович Онопко
ІСЛАМСЬКИЙ ЧИННИК ЯК НЕВИРІШЕНЕ ПИТАННЯ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПОЛІТИКИ МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМУ PDF
Юлія Леонідівна Подаєнко, Олена Сергіївна Новокшанова
ПУБЛІЧНА СФЕРА ПОЛІТИКИ ЯК КОНЦЕПТ СУЧАСНИХ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН: СОЦІАЛЬНА ФУНКЦІЯ І ПОЛІТИКО-УПРАВЛІНСЬКИЙ ЗМІСТ PDF
Олексій Анатолійович Третяк
ТРАНСПАРЕНТНІСТЬ ТА ВІДКРИТІСТЬ ВЛАДИ ЯК МЕХАНІЗМИ СТАНОВЛЕННЯ ІНСТИТУТУ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ГРОМАДЯНСЬКОСТІ PDF
Віра Миколаївна Ярошенко
ЗАПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ PDF
Сергій Дмитрович Шаталюк
ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО ТА ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ PDF
Наталія Віталіївна Лютко
КОНЦЕПЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ «ПІДНЕБЕСНОЇ» ІМПЕРІЇ ЯК МОДЕЛЬ «ЯДЕРНОГО СТРИМУВАННЯ» PDF
О. В. Коломієць
ДЕРЖАВНИЦЬКА Й ГРОМАДІВСЬКА КОНЦЕПЦІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В РОСІЙСЬКІЙ ПОЛІТИЧНІЙ ДУМЦІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ PDF
Олександр Никифорович Євтушенко
СУЧАСНІ МОЛОДІЖНІ ОРГАНІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ: ТЕНДЕНЦІЇ, ПРОБЛЕМИ ТА МЕХАНІЗМИ УЧАСТІ В ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСАХ PDF
Марина Володимирівна Гуцалова
МІСЦЕ ПОЛІТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ В МЕЖАХ ЦІЛІСНОЇ СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ PDF
Ольга Юріївна Кравчук
РОЗВИНЕНИЙ МЕХАНІЗМ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ – ЗАПОРУКА ДІЄЗДАТНОЇ ТА СПРОМОЖНОЇ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ (ПОЛІТОЛОГІЧНИЙ ЗРІЗ) PDF
Анастасія Іванівна Некряч
ПОНЯТТЯ «МІСЦЕВИЙ РЕФЕРЕНДУМ» У НОВІТНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ПОЛІТИКО-ПРАВОВІЙ ДУМЦІ PDF
Сергій Миронович Дерев’янко
АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ТА ІНСТИТУЦІЙНИЙ ВИМІР СВОБОДИ : УКРАЇНСЬКЕ БАЧЕННЯ PDF
Микола Семенович Іванов