ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В ПОЛІТИЧНІЙ ПРАКТИЦІ

Ольга Ігорівна Простова

Анотація


Стаття присвячена розглядові інноваційних методів маркетингових комунікацій та перспективам їх застосування у політичній практиці. Актуальність теми обумовлена перенасиченістю інформаційного простору стандартними формами рекламної продукції, втомою споживачів, у тому числі електорату, від неї та необхідністю пошуку нових технологій впливу на думку громадськості. Увагу зосереджено на особливостях та перспективах провокаційного, вірусного та партизанського маркетингу, а також проблемних аспектах їх застосування


Ключові слова


політична комунікація; маркетингові технології; вірусний маркетинг; провокаційний маркетинг; партизанський маркетинг

Повний текст:

PDF

Посилання


Азаренко С. Коммуникация / С. Азаренко // Современный философский словарь / [под общ. ред. В. Е. Кемерова]. – М. :

Академический Проект, 2004. – 864 с.

Архив политической рекламы: Политическая реклама на мировом и Российском рынке [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://www.33333.ru/public/politreclama.php.

Барнетт Дж. Маркетинговые коммуникации. Краткий обзор (Фрагмент из книги «Маркетинговые коммуникации. Интегрированный

подход») [Електронний ресурс] / Дж. Барнетт, С. Мориарти. – Режим доступу : http://www.marketing.spb.ru/lib-comm/comm_intro.htm

Бебик В. Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві: психологія, технології, техніка паблік рилейшнз /

В. Бебик. – К. : МАУП, 2005. – 440 с.

Белецкий А. Социальный и политический маркетинг – научный подход к управлению сознанием электората [Електронний ресурс] /

А. Белецкий. – Режим доступу : http://b2p.com.ua/2008/08/15/socialnyj-i-politicheskij-marketing-%e2%80%93-nauchnyj-podxod-kupravleniyu-

soznaniem-elektorata.

Березин В. Массовая коммуникация: сущность, каналы, действия [Електронний ресурс] / В. Березин. – Режим доступу :

http://evartist.narod.ru/text7/62.htm.

Бєлозерцев О. Провокаційний маркетинг як різновид реклами [Електронний ресурс] / О. Бєлозерцев, І. Гришко // Экономические

науки. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/14_APSN_2008/Economics/30982.doc.htm.

Гончаров М. Риторика политической коммуникации / М. Гончаров // Массовая коммуникация в современном мире: Сборник научных

трудов / [под ред. д.ф.н., проф. Ю. П. Буданцева и др]. – М. : МГИМО, 1991. – С. 55-60.

Грачев Г. Манипулирование личностью: Организация, способы и технологии информационно-психологического воздействия

[Електронний ресурс] / Г. Грачев, И. Мельник. – Режим доступу : http://polbu.ru/grachev_manipul/ch31_all.html.

Давидов Ю. Креативная реклама [Електронний ресурс] / Ю. Давидов. – Режим доступу : http://www.adme.ru/yunij-davydov/.

Жабкин Г. Политический флэшмоб [Електронний ресурс] / Г. Жабкин. – Режим доступу : http://traditio.ru/wiki/.

Козловская В. Вирусная реклама – инструмент для профессионалов [Електронний ресурс] / В. Козловская. – Режим доступу :

http://www.affect.ru/articles/article/show/83.htm.

Коршунов С. Основы партизанского маркетинга [Електронний ресурс] / С. Коршунов. – Режим доступу :

http://www.affect.ru/articles/article/show/85.htm.

Криворог Е. Партизанский маркетинг, или нестандартные коммуникационные приемы на рынке Украины / Е. Криворог // Маркетинг и реклама. – 2010. – № 4. – С. 38-41.

Крысов А. Вирусный маркетинг и специальные мероприятия. Часть 1. [Електронний ресурс] / А. Крисов. – Режим доступу :

http://www.affect.ru/articles/article/show/81.htm.

Лейкок Дж. Вирусный маркетинг и линкбейтинг [Електронний ресурс] / Дж. Лейкок. – Режим доступу :

http://www.affect.ru/articles/article/show/74.htm.

Лэйхифф Дж. Бизнес-коммуникации / Дж. Лэйхифф, Дж. Пенроуз. – СПб. : Питер, 2001. – 688 с.

Столярова А. Провокационная реклама: воздействие и специфика восприятия [Електронний ресурс] / А. Столярова. – Режим

доступу : http://www.taby27.ru/studentam_aspirantam/reclama_wse/reklama_studenty/stoljarova.html.

Шиманова О. Теоретичні основи дослідження політичної комунікації [Електронний ресурс] / О. Шиманова, 2007. – Режим доступу :

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Unir/2007_19/30.pdf.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.