Том 197, № 185 (2012)

Зміст

Теорія та історія політичної науки

ПРОЕКТУВАННЯ ВИБОРЧИХ СИСТЕМ: МЕТОДИ ПЕРЕВЕДЕННЯ ГОЛОСІВ ВИБОРЦІВ У МАНДАТИ PDF
Роман В'чеславович Чупрін
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ «ПОЛІТИЧНЕ НАСИЛЛЯ» PDF
Леся Олександрівна Левченко
ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ «ДЕРЖАВНИЙ АПАРАТ» У «ЛИСТАХ ДО БРАТІВ-ХЛІБОРОБІВ» В. ЛИПИНСЬКОГО PDF
Юрій Ярославович Тишкун

Політичні інститути і процеси

Юлія Володимирівна Тимошенко: її політична активність і вирок колишньому прем’єр-міністру України з точки зору польських дослідників та публіцистів PDF (English)
Лукас Донай
ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В ПОЛІТИЧНІЙ ПРАКТИЦІ PDF
Ольга Ігорівна Простова
ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СФЕРІ ПОЛІТИКИ: ЕЛЕКТРОННА ДЕМОКРАТІЯ PDF
Юлія Валеріївна Василевич
ПОЛІТИЧНІ ПРАВА І СВОБОДИ ГРОМАДЯН: НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ У ДЕМОКРАТИЧНИХ ДЕРЖАВАХ PDF
Уляна Вікторівна Ільницька
РЕЛІГІЙНА ПОЛІТИКА В НІМЕЦЬКИХ НАЦІОНАЛЬНИХ РАЙОНАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ 20-30 рр. ХХ СТ. PDF
Марина Едуардівна Козирева
ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ БРЕНДИНГ: НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ТА ФОРМУВАННЯ PDF
Наталія Миколаївна Колесницька
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ ТА НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПАРЛАМЕНТУ В УКРАЇНІ PDF
Юлія Вікторівна Ломжець
ДИСКУРС ЩОДО ФОРМУВАННЯ СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ ЯК ГАРАНТІЯ «ЄВРОПЕЇЗАЦІЇ» УКРАЇНИ PDF
Дмитро Олегович Міхель
РИЗИКИ ФОРМУВАННЯ СУСПІЛЬСТВА СПОЖИВАННЯ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ PDF
Анна Сергіївна Соловйова
СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ТА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ОРГАНІВ ВЛАДИ В УКРАЇНІ PDF
Ірина Олександрівна Цурканова

ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ СИСТЕМ ТА ГЛОБАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

ПУБЛІЧНА ДИПЛОМАТІЯ ДЕРЖАВ СЕРЕДНЬОЇ СИЛИ В СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ: ДОСВІД КАНАДИ ТА НІДЕРЛАНДІВ PDF
Станіслав Ігорович Бєлєй
МІЖНАРОДНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ТЕРОРИЗМ У КОНТЕКСТІ ЗАГРОЗ НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ PDF
Олексій Володимирович Глазов
МІЖНАРОДНІ КОНКУРСИ КРАСИ І СЕПАРАТИЗМ (ДО ПОСТАНОВКИ ПИТАННЯ) PDF
В'ячеслав Миколайович Гнатюк
РУХ АНТИГЛОБАЛІСТІВ ЯК ПРОТИДІЯ ЗНИЩЕННЮ ДЕРЖАВНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ PDF
Христина Анатоліївна Машура
ІТАЛІЙСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ ТА РОЛЬ ІТАЛІЇ У ВРЕГУЛЮВАННІ «ЗАМОРОЖЕНИХ КОНФЛІКТІВ» НА ПОСТРАДЯНСЬКОМУ ПРОСТОРІ PDF
Максим Володимирович Нелін
ПІВНІЧНА КОРЕЯ У «ЛЕЩАТАХ» МІЖНАРОДНИХ САНКЦІЙ: ЧИ ВИСТАЧИТЬ У ПХЕНЬЯНА РЕСУРСІВ, АБИ ВИТРИМАТИ ІЗОЛЯЦІЮ? PDF
Юлія Олександрівна Седляр
ВИСВІТЛЕННЯ ВІДНОСИН УКРАЇНИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В ПОЛЬСЬКИХ ЗМІ PDF
Світлана Вікторівна Сидун
ДО ПИТАННЯ ПРО ПЕРСПЕКТИВИ ВІЙСЬКОВО- ПОЛІТИЧНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ШАНХАЙСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СПІВРОБІТНИЦТВА PDF
Каріна Вікторівна Рубель
ПЕРСПЕКТИВИ Й ПРІОРИТЕТИ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ У ВІДНОСИНАХ З РЕСПУБЛІКОЮ ІНДІЯ PDF
Ярина Богданівна Турчин
ПРОБЛЕМА ВЗАЄМОВІДНОСИН З КНР У ПЕРЕДВИБОРЧИХ ПРОГРАМАХ І ПОЛІТИЧНІЙ ПРАКТИЦІ ПРЕЗИДЕНТІВ ТАЙВАНСЬКОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ PDF
Олександр Володимирович Шевчук
ЕКСПЕРИМЕНТ ІЗ МИРОТВОРЧІСТЮ: НЕВТІШНИЙ ДОСВІД ООН У СОМАЛІ PDF
Анна Михайлівна Ямчук
УКРАЇНА В СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН PDF
Іван Федорович Тімкін, Наталя Євгенівна Новікова
ПОЛІТИЧНА ДОВІРА В БАГАТОСКЛАДОВОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ПРОСТОРІ PDF
Тетяна Олександрівна Славко