Том 248, № 236 (2014)

Зміст

Теорія та історія політичної науки

МЕТАТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕНЬ ПОЛІТИЧНОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ПРОВЕДЕНИХ У РАМКАХ ВИВЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ PDF
В. Г. Кулик
ТЕОРЕТИЧНИЙ КОНТЕКСТ ЕВОЛЮЦІЇ ПОНЯТТЯ «НАЦІЯ» PDF
Микола Семенович Іванов, О. В. Гречук

Політичні інститути і процеси

ПОЛІТИЧНИЙ ВЕКТОР ІСЛАМУ PDF
В. Є. Курілло, Д. І. Семусєва
СИМВОЛІЧНА ПОЛІТИКА ТА СИМВОЛИ В ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНОМУ ПРОСТОРІ: АСПЕКТИ ВПЛИВУ PDF
Віра Миколаївна Ярошенко, Інна Олександрівна Присяжненко
ПОЛІТИКА УКРАЇНИ ЩОДО ЗАКОРДОННОГО УКРАЇНСТВА: НЕВИКОРИСТАНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ДЛЯ РОЗВИТКУ PDF
Т. О. Гнатюк
ПОЛІТИЧНІ КООРДИНАТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА PDF
В. Є. Курілло, О. С. Новокшанова
ФАКТОРИ ЗБЕРЕЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПОЛЬСЬКОЇ Й УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН В УКРАЇНІ ТА ПОЛЬЩІ: СПРОБА ПОРІВНЯННЯ PDF
Світлана Сергіївна Сидоренко
СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ТА ЇЇ ПРОЯВИ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ PDF
Н. А. Громадська, О. В. Акетіна
СПІВВІДНОШЕННЯ СУСПІЛЬНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ СВІДОМОСТЕЙ У ПОЛІТИЦІ PDF
А. С. Гарбадин
МІСЦЕ ПУБЛІЧНИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ У ПРИЙНЯТТІ ПОЛІТИЧНИХ РІШЕНЬ PDF
Володимир Петрович Беглиця, Віра Миколаївна Ярошенко
ПОЛІТИКО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ОБІЗНАНОСТІ ОСОБИ В УКРАЇНІ PDF
К. Невзорова

Політичні проблеми міжнародних систем та європейські студії

РЕЙТИНГОВА МОДЕЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ НЕЗАЛЕЖНИХ «МОЗКОВИХ ЦЕНТРІВ» США PDF
Н. Ф. Ржевська
ДЕВІД РАПОПОРТ, ТЕРОРИЗМ ЧЕТВЕРТОЇ ХВИЛІ ТА ЄВРОПЕЙСЬКІ ДЖИХАДИСТИ PDF (Русский)
Д. В. Прошин
ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНСЬКО-ІНДІЙСЬКИХ ДВОСТОРОННІХ ВІДНОСИН PDF
А. О. Хмель, К. В. Ярошенко
ПАЦИФІСТСЬКИЙ РУХ ЯК СУБ’ЄКТ МІЖНАРОДНОЇ ПОЛІТИКИ PDF
В. Д. Бронніков, В. С. Удовенчук
ГЕОПОЛІТИЧНИЙ ПРОЕКТ «ВЕЛИКА СЕРБІЯ»: ФОРМУВАННЯ ТА СУЧАСНЕ ВИКОРИСТАННЯ PDF
Ю. В. Узун