Том 175, № 163 (2011)

Зміст

Статті

ВПЛИВ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ НА ВИЗНАЧЕННЯ ШЛЯХІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ PDF
Михайло Олександрович Багмет, Володимир Тимофійович Шатун
СТРАТЕГІЧНА КОНЦЕПЦІЯ НАТО: ВПЛИВ НА ЄВРОПЕЙСЬКУ ВІЙСЬКОВУ ПОЛІТИКУ PDF
Тетяна Вікторівна Брежнєва
ПРОВЕДЕННЯ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ КАМПАНІЙ В УКРАЇНІ PDF
Леся Олександрівна Воронюк
ДОБРОВІЛЬНА ЗВОРОТНА МІГРАЦІЯ: ДОСВІД КРАЇН ЄС ТА ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНИ PDF
Тетяна Олегівна Гнатюк
О. Д. ГРАДОВСЬКИЙ ТА ЙОГО КОНЦЕПЦІЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ PDF
Олександр Никифорович Євтушенко, Людмила Едуардівна Євтушенко
СПЕЦИФІЧНІ МОДЕЛІ ПОЛІТИЧНОГО РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ В ТЕОРІЯХ ВІТЧИЗНЯНИХ ТА РОСІЙСЬКИХ УЧЕНИХ PDF
Ніна Петрівна Ковадло
КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ БІЛЬШОВИЦЬКОЇ ВЛАДИ ТА НІМЕЦЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ПІВДНЯ УКРАЇНИ В 20-30 РР. ХХ СТ. PDF
Марина Едуардівна Козирева
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРОЕКТІВ ЗМІН ДО СИСТЕМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ В РАМКАХ ЗАПРОВАДЖЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОЇ РЕФОРМИ PDF
Крістіна Юріївна Кублік
ПРОБЛЕМИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ НАРОДНИХ ЗБОРІВ РЕСПУБЛІКИ БОЛГАРІЯ: УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ PDF
Марія Іллівна Мілова
ВПЛИВ ІДЕОЛОГІЇ НА ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ КРАЇН ПОСТРАДЯНСЬКОГО ПРОСТОРУ PDF
Ганна В'ячеславівна Музиченко
НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО РЕСУРСУ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ТА ЗАРУБІЖНІЙ ПОЛІТИЧНІЙ ДУМЦІ PDF
Наталія Олександрівна Ніколаєнко
СУТНІСТЬ І ПОЛІТИЧНИЙ ІМІДЖ ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ ОПОЗИЦІЇ PDF
Віктор Кузьмич Орловський
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ ПРИЗНАНИЕ ГОСУДАРСТВ: ПОИСКИ ЭФФЕКТИВНОГО МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ PDF
Светлана Анатольевна Осипова
СТАБІЛЬНІСТЬ/НЕСТАБІЛЬНІСТЬ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ ЯК ПОКАЗНИК ДИНАМІКИ ПОЛІТИЧНИХ КОНФЛІКТІВ PDF
Світлана Іванівна Ростецька
ЕМБАРГО ЄС НА ПОСТАВКИ ЗБРОЇ КИТАЮ: ДЕМОКРАТИЧНІ ПРИНЦИПИ VERSUS ПРАГМАТИЗМ? PDF
Юлія Олександрівна Седляр
ТРАНСФОРМАЦИЯ ЦЕННОСТНОЙ СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВА В КОНТЕКСТЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ PDF
Федір Григорович Семенченко
ПОЛІТИЧНА ЕЛІТА: АСПЕКТИ РОЗУМІННЯ ТА КАТЕГОРІАЛЬНІ МЕЖІ ПОНЯТТЯ PDF
Дмитро Анатолійович Сергатюк
КОМУНІКАТИВНІ ОСНОВИ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ: НА ПРИКЛАДІ ВЗАЄМИН НЕУРЯДОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ З ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ PDF
Тетяна Олександрівна Славко
СУСПІЛЬСТВО РИЗИКУ ЯК СУСПІЛЬСТВО СПОЖИВАННЯ (У КОНТЕКСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПОЛІТИЧНОГО) PDF
Володимир Миколайович Торяник
ПОЛІТИЧНИЙ ДИСКУРС І ПУБЛІЧНА СФЕРА: ЗМІСТ ТА СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ PDF
Олексій Анатолійович Третяк
ВПЛИВ ПЕРЕБУДОВИ НА УТВЕРДЖЕННЯ ПОЛІТОЛОГІЇ В УКРАЇНІ PDF
Оксана Олександрівна Федорчук
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ В ПРОЦЕСІ ПОЛІТИЧНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ PDF
Олена Олексіївна Царенко
ВІДНОСИНИ МІЖ ДВОМА БЕРЕГАМИ ТАЙВАНСЬКЇ ПРОТОКИ: РУХ НАЗУСТРІЧ? PDF
Олександр Володимирович Шевчук
ФРАНЦУЗЬКИЙ ТА БРИТАНСЬКИЙ ДОСВІД СИСТЕМ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ PDF
Ліліана Вікторівна Ярова
ПРОБЛЕМА МОРАЛЬНОЇ САМОІДЕНТИФІКАЦІЇ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ГРОМАДЯН PDF
Віра Миколаївна Ярошенко