Том 273, № 261 (2016)

Зміст

Теорія та історія політичної науки

ТИПОЛОГІЯ ТА СПРЯМОВАНІСТЬ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ PDF
Т. В. Лушагіна
ПРОБЛЕМА ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ І ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У РОБОТАХ Д. ДОНЦОВА PDF
С. І. Шкірчак
НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ СУБКУЛЬТУРНОГО МОЛОДІЖНОГО РАДИКАЛІЗМУ У ПРАЦЯХ ВІТЧИЗНЯНИХ І ЗАРУБІЖНИХ ДОСЛІДНИКІВ PDF
Є. О. Васильчук, Л. П. Чернова
ГЕНДЕРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРСТВА PDF
В. М. Ярошенко
ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «БІЖЕНЕЦЬ» PDF
Н. М. Колесніченко
ПОЛІТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ПОЛІТИЧНОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ PDF
Н. А. Громадська
ОСНОВНІ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ В ДОСЛІДЖЕННІ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ (ПОЛІТОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ) PDF
С. І. Ростецька
ОСНОВНІ ЕТАПИ В ДОСЛІДЖЕННІ ПОНЯТТЯ «РЕВОЛЮЦІЯ» В ЗАРУБІЖНІЙ ПОЛІТИЧНІЙ ДУМЦІ PDF
Т. С. Травлос

Політичні інститути і процеси

ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА АФРИКИ: ДИНАМІКА І ТЕНДЕНЦІЇ PDF
В. Є. Курілло, Н. С. Куришко
ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ: СУЧАСНА ПРАКТИКА PDF
М. С. Іванов
ВПЛИВ КУЛЬТУРИ НА ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ ТА ІНСТИТУТІВ НА ПРИКЛАДІ КРАЇН СХІДНОЇ АЗІЇ PDF
Ю. В. Мазур
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ВИХОВНОЇ І ПСИХОЛОГІЧНОЇ РОБОТИ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ І РІШЕННЯ PDF
А. І. Колісніченко
ЛАТЕНТНА СКЛАДОВА ПОЛІТИЧНОГО ПРОЦЕСУ У ПІВДЕННІЙ АФРИЦІ В ПЕРІОД БОРОТЬБИ З АПАРТЕЇДОМ (1974–1994 РР.) PDF
В. Є. Курілло, Г. О. Левченко
ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ОБРАЗУ ЗОВНІШНЬОГО ВОРОГА У ДЕМОКРАТИЧНИХ ТА НЕДЕМОКРАТИЧНИХ РЕЖИМАХ PDF
Л. О. Левченко, С. М. Ракчеєва
ПЕРЕГОВОРНИЙ ПРОЦЕС У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ PDF
Г. Л. Бондар
ВИБОРИ ЗА МЕТОДОМ КУМБСА: СПЕЦИФІКА, ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ PDF
Р. В. Чупрін
СТРУКТУРНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ ПІД ЧАС ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ВИБОРІВ В УКРАЇНІ (1998–2014 рр.) PDF
В. Г. Кулик

Політичні проблеми міжнародних систем та європейські студії

НАРКОТОРГІВЛЯ ТА ПРОБЛЕМА БІЖЕНЦІВ У ПАКИСТАНСЬКО-АФГАНСЬКИХ ВІДНОСИНАХ PDF
І. В. Тихоненко
ПРОБЛЕМИ МОНДІАЛІСТСЬКОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ПОСТГЛОБАЛІЗМУ PDF
О. В. Матвєєва
РОЛЬ ІНДОНЕЗІЇ В РЕГІОНАЛЬНІЙ ІНТЕГРАЦІЇ АТР PDF
В. В. Недбай
ВПЛИВ СПРАВИ «ЕНРІКА ЛЕКСІ» НА ІТАЛІЙСЬКО-ІНДІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ В 2012–2016 РР. PDF
А. О. Хмель, Д. В. Біляєв
УКРАЇНСЬКО-РУМУНСЬКІ ВІДНОСИНИ В КОНТЕКСТІ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ОДЕСЬКОГО РЕГІОНУ PDF
О. С. Красножон