Том 228, № 216 (2014)

Зміст

Політичні проблеми міжнародних систем та європейські студії

Електронне урядування: встановлення пріоритетів у добу глобалізації PDF
Вікторія Олегівна Блінцова
Роль країн Веймарського трикутника у процесі прийняття та реалізації Лісабонської угоди PDF
Ольга Іллівна Брусиловська, Ольга Сергіївна Русова
Глобальні проблеми сучасності: причини виникнення та шляхи їх розв’язання PDF
Світлана Миколаївна Внучко
Політика України у сфері візової лібералізації з Європейським Союзом: законодавче підґрунтя та проблеми імплементації PDF
Тетяна Олегівна Гнатюк
Форма державного устрою України в контексті тенденцій глобалізації та регіоналізації PDF
Володимир Іванович Горбань, Олена Вікторівна Горбань
Проблема збереження національної ментальності в умовах євроінтеграції PDF
Олена Миколаївна Караульна
Оборонне та безпекове співробітництво Великої Британії та Франції після 2010 р.: будуючи нову Антанту PDF
Валерій Вікторович Кравченко
Трансформація геостратегічних процесів у світі в кін. ХХ – на поч. ХХІ ст.: від біполярності до асиметричної багатополярност PDF
Валентин Миколайович Лазуренко, Руслан Всеволодович Буравченко
Росія в азіатсько-тихоокеанській інтеграції та перспективи для України PDF (English)
Ігор Євгенович Лоссовський
Парламентський вектор євразійської інтеграції Білорусі PDF
Руслан Миколайович Морозов
Зовнішня політика США у світлі сирійського конфлікту PDF
Анатолій Олексійович Худолій
Становлення і розвиток оборонної та безпекової політики Європейського Союзу PDF
Володимир Тимофійович Шатун
Механізм прийняття зовнішньополітичних рішень щодо використання військової сили в державницькій практиці США PDF
Олександр Володимирович Шевчук
Підхід раціонального вибору в дослідженні міжнародних відносин PDF
Денис Вікторович Яковлев

Теорія та історія політичної науки

Генеза держави і права в політико-правовому вченні Джона Локка PDF (Русский)
І. А. Каневський
Національне районування в державотвореннi України 20-30 рр. ХХ ст. PDF
Марина Едуардівна Козирева
Поняття нації в поглядах українських дисидентів (1960-1980-і рр.) PDF (English)
Тетяна Вікторівна Лушагіна
Споживацтво як провідний орієнтир масового суспільства PDF (English)
Анна Сергіївна Соловйова
Питання дотримання прав людини в СРСР на тлі візиту О. Косигіна до Канади (жовтень 1971 року) PDF
Руслан Богданович Сіромський

Політичні інститути і процеси

Евфемізація сучасного англомовного політичного дискурсу США PDF
Наталія Олександрівна Євтушенко
Вплив освіти на процес політичної соціалізації молоді PDF (English)
Наталія Михайлівна Колесніченко, Тетяна Володимирівна Криворог
Польська національна меншина як суб’єкт суспільно-політичних процесів в Україні PDF
Світлана Сергіївна Куришко
Міфологізація політичної реклами PDF
Наталія Віталіївна Лютко
Суб’єктивно-ціннісний вимір процесу інтеграції молоді до сучасного українського суспільства PDF
Марина Володимирівна Мосьондз
Соціальні інновації як умова розвитку сучасної України PDF
Андрій Андрійович Салтан
Розподіл «зіпсованих» голосів, втрачених голосів та «голосів» тих, хто не проголосував, на прикладі парламентських виборів в Україні PDF (English)
Роман В’ячеславоич Чупрін
Протестний рух працівників освіти як світове явище PDF (Русский)
Ірина Миколаївна Шешунова, О. В. Горбань